Aktualności


Praca dla młodych
18 maja 2017

Z początkiem marca wystartował finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt mający na celu zwiększenie szans na zatrudnienie młodych mieszkańców powiatu cieszyńskiego, którego beneficjentami zostaną 54 osoby w wieku 18–29 lat. Pierwsze z nich rozpoczęły swój udział w projekcie „Młodzi” już w marcu.

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie – począwszy od identyfikacji ich potrzeb oraz warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, poprzez wysokiej jakości szkolenia zakończone uzyskaniem renomowanych certyfikatów, aż po organizację płatnych, 5-miesięcznych staży zawodowych. Zapewnione zostanie pokrycie wszelkich kosztów związanych z udziałem w projekcie, a za ukończenie szkoleń uczestnicy otrzymają stypendia.

– W ramach projektu przewidziano realizację takich działań, które maksymalnie zwiększą atrakcyjność jego absolwentów w oczach pracodawców – kursy zostaną wybrane zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy w powiecie cieszyńskim, dzięki czemu zniwelowany zostanie problem braku odpowiednio wykwalifikowanych osób – mówi Bartosz Tyrna, prezes zarządu SWIG DELTA PARTNER projektu. – Z kolei kwestia braku doświadczenia rozwiązana zostanie dzięki stażom, które przygotują uczestników projektu do podjęcia pracy zawodowej.

Projekt „Młodzi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mlodzi.deltapartner.org.pl, pod numerem telefonu: +48 33 444 66 90 oraz adresem e-mail: mlodzi@deltapartner.org.pl.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń