Aktualności


Zebranie wiejskie w Pogórzu
16 września 2020

We wtorek, 15 września, w Pogórzu odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy podjęli uchwały i zdecydowali o planach na kolejny rok. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Skoczowie – zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Rajmund Dedio, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Magdalena Fober, zastępczyni naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Izabela Stanula, prezes SKO-EKO Anna Kwiatkowska, dyrektor MZD Piotr Hanzel, oraz radny Rady Miejskiej Skoczowa Maciej Bieniek, a także przedstawiciele służb mundurowych – policji i straży miejskiej.

Na początku zebrania spośród mieszkańców wybrano delegata na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Spółce Wodnej w Skoczowie, które odbędzie się w lutym 2021 roku.

W kolejnym punkcie sołtys Pogórza Mariusz Rodenko przedstawił mieszkańcom sprawozdanie z działalności w roku 2019 i 2020. Podkreślił, jak ważna dla sołectwa jest  współpraca rady sołeckiej z różnymi organizacjami, jak: miejscowa parafia, OSP, LKS Pogórze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu, Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza, KGW, a także współpraca z miejscowymi firmami, a przede wszystkim z mieszkańcami.

Powiedział również o wydarzeniach i przedsięwzięciach, jakie miały miejsce jeszcze w 2019 roku, było to m.in. spotkanie opłatkowe dla seniorów, Pogórskie Kolędowanie, spotkanie integracyjne, Wieczornica Niepodległościowa, festyn charytatywny, Cross Świętojański, a także takie działania jak na przykład, zakup kamizelek dla przedszkolaków czy akcja rozdawania kodeksów drogowych.

Niestety, z powodu pandemii koronawirusa, do tej pory w 2020 roku nie zorganizowano żadnych imprez plenerowych. Pomimo tego odbywały się inne prace – konserwacja tablic, masztu przy pomniku, dostarczanie maseczek dla mieszkańców i organizacji społecznych czy przegląd ław i stołów wykorzystywanych na spotkania integracyjne. Udało się wykonać również m.in. remonty cząstkowe, remonty przepustów czy bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni.

Dobrą wiadomością jest również to, że na terenie sołectwa Pogórze w najbliższym czasie będzie miało miejsce kilka imprez: już 26 września – V Piknik Historyczny, 9 października – Gra Terenowa, 24 października – Bieg Śladami Historii (we współpracy z LKS Pogórze), a początkiem listopada – przeprowadzone zostaną warsztaty dla seniorów.

Ważnym punktem zebrania było podjęcie przez mieszkańców uchwał na 2021 rok. W planach jest dokończenie wymiany nawierzchni na ul. Wierzbowej, a także częściowo na ul. Zamek i ul. Dzielawy, budowa mijanek na ul. Zalesie i Zamek, a także bieżące prace na drogach, remonty cząstkowe i utrzymanie zieleni. Ponadto, zaplanowano organizację imprez – Crossu Świętojańskiego, Pikniku Historycznego, obchodów 100-lecia OSP Pogórze, spotkania integracyjnego, Pogórskiego Kolędowania i innych.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń