Aktualności


Międzyświeć na razie bez nowego sołtysa
15 września 2020

We wtorek, 14 września, w Międzyświeciu odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego miał zostać wybrany nowy sołtys wsi – kadencja obecnego sołtysa Rafała Ludki dobiega końca i jak sam zapowiedział, nie będzie kandydował do ponownego pełnienia tej funkcji. Wśród zebranych mieszkańców, nie znaleziono jednak żadnego kandydata – kolejne zebranie wyborcze odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu, ale o terminie zdecyduje Rada Miejska Skoczowa.

Oprócz kwestii wyboru nowego sołtysa poruszono również inne istotne tematy. Tuż po otwarciu zebrania, sołtys Rafał Ludka podsumował ostatni rok działalności. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa, nie mogły odbyć się zaplanowane imprezy: turnieje piłkarskie, festyny, pożegnanie lata czy spotkanie seniorów. Prowadzone były jednak inne działania – prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, jak wymiana elementów drewnianych na placu zabaw i wymiana żarówek do oświetlenia boiska. Ponadto, po wykonaniu kanalizacji na ul. Promykowej pojawiła się nowa nakładka, ze środków SKO-EKO i MZD. Jeszcze w tym roku ma zostać wymieniona nawierzchnia na ul. Rogowej, Blokowej i Paproci – tym razem w ramach tzw. gminnego Funduszu Nakładkowego.

Rafał Ludka przedstawił plan zadań do wykonania jeszcze w 2020 roku – wykonanie podstawy pod garaż, zakup garażu, wykonanie szatni dla zawodników w pomieszczeniach gospodarczych wiaty. Z kolei, wśród propozycji na 2021 rok wymienił: organizację imprez (turnieje piłkarskie, festyny, pożegnanie lata, spotkanie seniorów), zakup kompletów stołów do salki pod przedszkolem, promocję sołectwa, bieżące utrzymanie obiektów, remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg. Mieszkańcy przyjęli te propozycje jednogłośnie.

Dotychczasowy sołtys podsumował również czas minionej kadencji – wymienił najważniejsze inwestycje drogowe, zakupione sprzęty, wykonane prace, działania, imprezy oraz wspomniał o współpracy z różnymi organizacjami. Później przyszedł czas podziękowań dla członków rady sołeckiej za współpracę, którym sołtys wręczył pamiątkowe statuetki.

Teraz Rada Miejska Skoczowa musi ustalić nowy termin wyborów sołeckich w Międzyświeciu. Ze wstępnych założeń wynika, że odbędą się one w październiku.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń