Aktualności


Spiszmy się, jak na rolników przystało!
14 września 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

  • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,

dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl;

  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, Gminne Biuro Spisowe w Skoczowie, uruchomiło dyżury obejmujące godziny pracy Urzędu Miejskiego w Skoczowie, od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 14 30 (tel. 33 853 38 54 wew. 146), a także dyżury telefoniczne w godzinach popołudniowych, od godz. 14 30 do godz. 20.00 (w dni robocze) pod numerem telefonu: 725 787 575.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy z powodu braków sprzętowych nie mają możliwości samospisu, w Urzędzie Miejskim w Skoczowie w pokoju Nr 3 na parterze zostało uruchomione stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego.

W przypadku chęci skorzystania ze stanowiska   proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 33 853 38 54 wew. 146 w celu ustalenia terminu spisu.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

 

Bezpieczeństwo danych spisowych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń