Aktualności


Zebranie wiejskie w Wiślicy
13 września 2020

W piątek, 11 września, w sali OSP w Wiślicy odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy mogli zdecydować, na co przeznaczą środki z budżetu sołectwa w nadchodzącym roku. Spotkanie poprowadził sołtys Jan Zabłocki. Na zebranie przybyli również przedstawiciele urzędu miejskiego – burmistrz Mirosław Sitko, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Magdalena Fober, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Janusz Międzybrodzki, podinspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Wacław Drabik, przedstawiciel MZD Zbigniew Malec, przedstawiciele służb mundurowych – policji i straży miejskiej, a także przedstawiciel Spółki Wodnej w Skoczowie Karol Kojma.

Na początku spotkania spośród zebranych mieszkańców Wiślicy wyłoniony został delegat na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Spółki Wodnej w Skoczowie, podczas którego ma zostać wybrany zarząd i komisja rewizyjna na kolejne 5 lat.

Kolejnym punktem było podsumowanie działań, jakie podjęto w 2019 i 2020 roku w Wiślicy. Niestety w bieżącym roku ze względu na stan epidemii, w przeciwieństwie do poprzedniego, zabrakło wydarzeń integrujących mieszkańców. Realizowane były jednak pozostałe zadania – związane z utrzymaniem dróg, remontami cząstkowymi, utrzymaniem zieleni. W Wiślicy wykonany został również remont nawierzchni na ul. Północnej – w ramach tzw. Funduszu Nakładkowego.

Mieszkańcy podczas zebrania zdecydowali również o przeznaczeniu środków z funduszu drogowego i sołeckiego na 2021 rok. Środki z funduszu drogowego pokryją bieżące prace i remonty cząstkowe na drogach, a także prace związane z utrzymaniem zieleni i korytowaniem. Do zadań wpisano także uzupełnienie punktów świetlnych, jeżeli wystarczy na to środków.

Natomiast fundusz sołecki pokryje organizację okolicznościowych imprez, bieżące utrzymanie obiektów, promocję sołectwa i zakup niezbędnych materiałów.

Podczas zebrania długą dyskusję przeprowadzono nad kwestią remontu budynku OSP w Wiślicy, a zwłaszcza dachu budynku. Wynikiem dyskusji, było podjęcie decyzji o stworzeniu projektu nowego dachu – zarówno ze środków SPK w Skoczowie, budżetu gminy i częściowo sołectwa – mieszkańcy postanowili przekazać na ten cel środki, których nie wykorzystano w tym roku. Jest to pierwszy krok do tego, by w przyszłości przeprowadzić taki remont.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń