Aktualności


Skoczowski Pchli Targ – już 1 sierpnia
31 lipca 2020

Już 1 sierpnia na skoczowskim rynku będzie miała miejsce pierwsza w tym roku edycja Pchlego Targu, na którym tradycyjnie znaleźć będzie można ciekawe, często unikatowe bibeloty, pamiątki, książki, narzędzia oraz inne starocie. Przypominamy o obowiązku zachowania szczególnych środków ostrożności, w tym m.in. zasłanianie ust i nosa.

Pchli Targ odbywa w godz. 9.00-13.00.

 

 

PCHLI TARG – REGULAMIN
SKOCZÓW 2020

 

1. Organizatorem Pchlego Targu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim Pchlego Targu. Na skoczowskim Pchlim Targu można handlować tylko starociami i rzeczami używanymi, absolutnie nie nowymi.

3. Wystawcą może być tylko osoba dorosła lub dzieci/młodzież w wieku szkolnym z rodzicem/opiekunem prawnym, obecnym przez cały okres korzystania ze stanowiska.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby małoletnie biorące udział w imprezie.

4. Zabrania się handlu alkoholem, bronią, materiałami palnymi lub wybuchowymi, tytoniem i innymi używkami.
5. Pchli Targ odbywa się na skoczowskim rynku:

01.08.2020, godz. 9.00-13.00

05.09.2020, godz. 9.00-13.00

03.10.2020, godz. 9.00-13.00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i lokalizacji po wcześniejszym powiadomieniu.

6. Wysokość opłaty za stoisko (1 dzień):

- koszt zajęcia miejsca: zgodnie z obowiązującym cennikiem w gminie Skoczów – opłata targowa http://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xxxiii-371-2017-rady-miejskiej-skoczowa-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dziennych-stawek-oplaty-targowej-zasad-jej-ustalania-i-poboru

Opłata targowa jest obowiązkowa.

7. Opłatę targową pobiera pracownik MCK „Integrator” na miejscu imprezy, podczas jej trwania.

8. Osoby biorące udział w Pchlim Targu zajmują miejsca wskazane przez Organizatora na rysunku poglądowym rynku, który wraz z plakatem i regulaminem umieszczony będzie na jego środku - przy fontannie.

9. Ustawianie stoisk poza wyznaczoną strefą na rysunku poglądowym, wspomnianym w pkt. 8, jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim służbom porządkowym.

10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku na stanowiskach podczas Pchlego Targu i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.

11. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, spowodowanymi pandemią koronawirusa, wystawcy są obowiązani:

- zachować od siebie 2 m odległości,

- zakrywać usta i nos,

- posiadać ubrane rękawiczki ochronne,

- posiadać płyn dezynfekujący w celu udostępnienia go oglądającym i nabywającym towar,

- zachować 2 m dystans od osoby zainteresowanej asortymentem stoiska.


Brak wypełnienia powyższych obowiązków jest równoznaczne z odmówieniem przez Organizatora udziału wystawcy w Pchlim Targu.

 

Ponadto:
W Pchlim Targu uczestniczyć mogą wystawcy oraz ich klienci jako osoby nie przebywające na kwarantannie, nie zarażone koronawirusem, a także nie objęte nadzorem epidemicznym.
Regulamin może zostać odpowiednio zmodyfikowany w chwili wprowadzenia nowych obostrzeń.

 

Skoczów, 06.07.2020 r.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń