Aktualności


Kompostowanie - deklaracja
10 sierpnia 2020

Na stronie https://klientindywidualny.odpady.skoczow.pl/formularze (pozycja pierwsza) oraz w załączniku poniżej, dostępna jest deklaracja, na podstawie której zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Skoczów. Przypominamy – od lipca 2020 r. opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi 26 zł/ms od osoby, natomiast dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów, opłata została obniżona o 4 zł i wynosi 22 zł/ms od osoby.

Od osób, które zadeklarują kompostowanie nie będą odbierane worki brązowe – przeznaczone na odpady biodegradowalne (przypominamy, że prócz skoszonej trawy, do bioodpadów zalicza się m. in. odpady warzywne i owocowe /w tym obierki itp./, gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty żywe, trociny i korę drzew, nieimpregnowane drewno i resztki jedzenia; odpadów tych nie można wrzucać do zwykłego kosza na śmieci, do którego wyrzucamy odpady pozostałe po segregacji, ani oddać do PSZOK-u).

By obniżona stawka miesięczna została naliczona od lipca 2020 r. deklarację należy złożyć do 10 sierpnia br.

Deklarację można pobrać ze strony – link powyżej – i wydrukować w domu. Wydrukowane deklaracje dostępne są w biurze podawczym UM w Skoczowie. Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pok. nr 21 w urzędzie – 2 piętro.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń