Aktualności


Absolutorium dla burmistrza Skoczowa
24 czerwca 2020

Rada Miejska udzieliła na czerwcowej sesji absolutorium burmistrzowi Skoczowa za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu. Budżet na rok 2019 został zrealizowany wzorowo.

Dochody wykonano w 103 procentach na kwotę 127 313 607, 47 zł, natomiast wydatki zrealizowano w 92,56 procentach w kwocie 120 216 480, 47 zł. Ostatecznie, budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 7 097 127,00 zł.

Radni zapoznali się również na sesji z raportem o stanie gminy za 2019 rok, udzielając burmistrzowi wotum zaufania.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń