Aktualności


ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III OD 25 MAJA
19 maja 2020

Szanowni rodzice,

od 25 maja wznawiamy funkcjonowanie szkół w zakresie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla klas I-III. Szkoły są przygotowane na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlic szkolnych – tak aby umożliwić rodzicom powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak podczas dzisiejszej wideokonferencji dyrektorzy naszych szkół zadeklarowali pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Stołówki będą funkcjonowały i obiady będą wydawane. Jedynie w przypadku szkół korzystających z dowozu obiadów, tj. SP Kiczyce, SP Pierściec i SP Pogórze obiady będą dowożone dopiero, gdy będzie co najmniej 10 chętnych na posiłek.  

Rodziców chcących skorzystać z możliwości tak realizowanych zajęć szkolnych   od poniedziałku 25 maja 2020 r. proszę, aby w terminie do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 odesłali dyrektorom zdjęcia wypełnionych i podpisanych deklaracji, których wzór otrzymacie przez dziennik elektroniczny. Wzory deklaracji będą też dostępne w sekretariatach szkół.

Jeżeli planujecie, aby dziecko korzystało z zajęć w późniejszym terminie, deklarowanie pobytu dziecka na świetlicy należy zgłaszać w ten sam sposób z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (czas ten jest potrzebny na dostosowanie kolejnych miejsc do wymogów, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania stołówek).

Nałożone na nas obostrzenia powodują, że ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku, gdy liczba miejsc wynikających z obostrzeń będzie mniejsza niż liczba dzieci, których rodzice złożą deklarację, pierwszeństwo w zapewnieniu opieki dla dzieci będą mieli rodzice/opiekunowie:

1)        będący pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2)        którym umożliwi to zrezygnowanie ze zasiłku opiekuńczego i  powrót do pracy a także oraz rodzice/opiekunowie nie mający możliwości pogodzenia pracy/działalności gospodarczej z opieką w domu. W zakresie pozostałych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy również, że liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z przyczyn, których teraz nie można przewidzieć (np. braki kadrowe spowodowane Covid-19), w takim wypadku również oceniane są te same kryteria.

W zakresie pozostałych deklaracji decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania miejsc.

Obserwujcie profile facebook i strony internetowe placówek oraz Miejskiego Zarządu Oświaty na bieżąco.

Zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń