Aktualności


OPIEKA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLACH
19 maja 2020

Szanowni Rodzice,

informujemy, że mając na uwadze konieczność spełnienia zaostrzonych wymogów sanitarnych, a jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie powrotu do pracy, opieka nad dziećmi w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez Gminę Skoczów po 25 maja 2020 r. będzie sprawowana po złożeniu przez rodziców/opiekunów stosownej deklaracji (rodzice, którzy już deklarację złożyli, nie muszą tego robić ponownie).

Nadal pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki będą miały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, jak również pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dlatego tych rodziców prosimy o złożenie deklaracji do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 (z podaniem daty, od kiedy dziecko będzie do placówki uczęszczało).

Pozostali rodzice/opiekunowie proszeni są o złożenie deklaracji w terminie od czwartku 21 maja 2020 r. od godz. 10.00 do piątku 22 maja 2020 r. do godziny 12.00. Po tym terminie żadne deklaracje nie będą już przyjmowane.

Ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób wchodzących na teren placówek, deklaracje prosimy przesyłać wyłącznie na pocztę email placówki (jako skan lub zdjęcie).

Ograniczenia ilości dostępnych miejsc przedszkolnych będą obowiązywały do czasu zmiany wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Dziś nie wiemy jeszcze kiedy to będzie.

Obserwujcie profile facebook i strony internetowe placówek oraz Miejskiego Zarządu Oświaty.

Joanna Radwan-Kmiecik
dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń