Aktualności


JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
20 maja 2020

Przedłużenie terminów płatności określonych w uchwale Rady Miejskiej Skoczowa
Nr XVI/175/2020 z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości ma zastosowanie do przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Skoczów działalność gospodarczą polegającą na:

  1. prowadzeniu kawiarni, restauracji oraz barów prowadzących działalność w lokalach

udostępnionych konsumentom ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasach 56.10.A i 56.30.

Z wyjątkiem tych przedsiębiorców, którzy przygotowują i podają żywność na wynos lub ją przygotowują i dostarczają,

2) prowadzeniu kin w salach zamkniętych ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności

w podklasie 59.14.Z,

  1. świadczeniu usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn. zm.),

4) świadczeniu usług w zakresie fryzjerstwa i usług kosmetycznych ujętą w Polskiej

Klasie Działalności w podklasie 96.02.Z,

5) prowadzeniu handlu detalicznego z wyłączeniem sprzedaży żywności, produktów

kosmetycznych przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, artykułów

toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych sprzedawanych w aptekach

lub punktach aptecznych, wyrobów medycznych, artykułów budowlanych,

 remontowych i paliw.

6) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (działalność siłowni, klubów

fitness, parków rozrywki ujętą w Polskiej Klasie Działalności w podklasie 93.29.Z

oraz 96.04.Z.

Aby skorzystać z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości:

- osoby prawne składają korektę deklaracji wraz z formularzem informacji

przedstawianych przy ubieganiu się pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają jedynie formularz

informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, a ich płynność finansowa z powodu pandemii uległa pogorszeniu mogą korzystać z możliwości rozpatrywania indywidualnie składanych przez Przedsiębiorców wniosków o odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu zaległości podatkowych powstałych począwszy od 10 kwietnia 2020 r.

W przypadku przedsiębiorców, których działalność nie została ograniczona stosownymi rozporządzeniami Rady Ministrów, konieczne będzie dostarczenie dokumentów uzasadniających udzielenie pomocy np. dokumentów finansowych obrazujących obniżenie obrotów firmy w konkretnym okresie 2020 i poprzedniego roku.

Odpowiednie formularze wniosku o udzielenie ulgi podatkowej oraz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 znajdują się poniżej. 

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń