Aktualności


Apel Burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko do mieszkańców
9 kwietnia 2020

 

Treść apelu:

Szanowni Mieszkańcy,

Z początkiem marca do Polski dotarła fala zakażeń koronawirusem. Jest to choroba, której objawy mogą przypominać zwykłą grypę, ale jak pokazują dane, choroba jednocześnie śmiertelnie niebezpieczna. Koronawirus jest już w 196 krajach. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Ogólnoświatowa liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem sięga już pół miliona ludzi. Zmarło w sumie ponad 18,5 tys. ludzi

Sytuacja jest niezmiernie poważna i wymaga od nas wszystkich świadomego, odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia. Dlatego pierwsze działania mające na celu zapobieżenie rozwojowi fali zakażeń zaczęliśmy podejmować jeszcze przed pierwszym zakażeniem w Polsce. Jeszcze w lutym i już na tydzień przed wykryciem w Polsce pierwszego przypadku pacjenta z koronawirusem, w szkołach i przedszkolach w gminie Skoczów wprowadzono obostrzone przestrzeganie zasad dotyczących higieny rąk uczniów. Wprowadzono także dezynfekcyjne mycie powierzchni, które potencjalnie mogą być największym siedliskiem wirusów. Odbyły się specjalne szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Cyklicznie, w Urzędzie Miejskim w Skoczowie odbywają się posiedzenia sztabu kryzysowego podczas których rozstrzygamy najistotniejsze kwestie, cyklicznie spotykamy się ze starostą, wójtami i burmistrzami z powiatu cieszyńskiego podczas wideokonferencji, gdzie konsultujemy podejmowane działania. Czasowo zamknięte są szkoły. Do odwołania, zawiesiliśmy funkcjonowanie żłobka miejskiego. Zamknięta została biblioteka i miejskie centrum kultury. W tym trudnym czasie najbardziej narażeni na ryzyka związane z zakażeniem są seniorzy. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej we wzmożony sposób realizuje opiekę nad osobami samotnymi i starszymi. OPS pomaga także osobom objętym kwarantanną. Bardzo przydatną służbą jest w tym czasie także Ochotnicza Straż Pożarna, która także wspomaga Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym miejscu dziękuję także za społeczną postawę wolontariuszom, którzy wspierają osoby starsze. Jako pierwsi w powiecie uruchomiliśmy także specjalną infolinię osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i objętych kwarantanną  domową czynną siedem dni w tygodniu w godz. 7.00-21.00. Wzmożone działania realizuje straż miejska, która funkcjonuje aktualnie także w weekendy pomagając mieszkańcom, dowożąc żywność osobom starszym i samotnym, a także realizując akcję informacyjną. Obsługę klientów urzędu musieliśmy ograniczyć do najważniejszych spraw. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, podobnie jak urzędy w całej Polsce, wprowadziliśmy ograniczenie obsługi i ruchu klientów Urzędu Miejskiego oraz OPS do pierwszych pomieszczeń. Już od 16 marca, a więc wcześniej niż w większości gmin w Polsce, w Skoczowie funkcjonują zalecenia wydane dyrektorom szkół w zakresie prowadzenia zdalnej nauki dla uczniów, ograniczenia do niezbędnego minimum ilości pracowników, którzy muszą przebywać w szkołach i przedszkolach, ograniczenia przyjmowania stron, zagwarantowania jak najlepszego informowania rodziców, odkażania placówek oświatowych. Wielką pomocą okazuje się być tu platforma edukacyjna do e-learningu, którą wprowadziliśmy do stosowania w ramach jako nowatorskie rozwiązanie jeszcze w 2017 roku. Dziś możliwość realizacji nauki zdalnej z pomocą bazy zadań dostępnej na każdym telefonie z dostępem do internetu nabiera nowego znaczenia. Staje się jednym z podstawowych narzędzi pracy.

Drodzy mieszkancy, mam świadomość, że wprowadzone nie tylko w Skoczowie, ale także w całej Polsce obostrzenia nie są dla nas wszystkich komfortowe i znacząco ograniczają realizację naszych potrzeb i przyzwyczajeń. Wierzę, że dzięki zrozumieniu, współpracy i zaangażowaniu nas wszystkich uda się nam się wyjść obronną ręką z ataku koronawirusa w Polsce. Najwięcej jednak zależy od nas samych. Dlatego apeluję:

  • otoczmy szczególną opieką osoby starsze i inne osoby o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę
  • unikajmy bezpośrednich, bliskich kontaktów międzyludzkich. Dzieci, młodzież mogą przechodzić chorobę nawet bezobjawowo, ale zakażając się zakażają rodziców i dziadków. Pomóżmy w zakupach, ale zastąpmy rozmowę bezpośrednią telefonem lub wideorozmową
  • zachowujmy wzmożoną higienę rąk i jamy ustnej
  • korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie. Informacje z pierwszej ręki pozyskacie Państwo na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Dziś najważniejsze jest racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Szanowni Seniorzy, apeluję także do Was o nieorganizowanie spotkań towarzyskich. Możecie zarażać siebie nawzajem nawet o tym nie wiedząc.

I jeszcze jeden ważny apel. Nasze dzieci i wnuki na szczęście nie przechodzą choroby COVID 19 w sposób tak wyniszczający dla organizmu, jak może to mieć miejsce w przypadku ludzi dorosłych, ale odizolowanie wpływa bardzo negatywnie na podtrzymywane przez nich więzi społeczne oraz ich rozwój. Zróbmy wszystko aby wesprzeć ich w tych chwilach, angażujmy się dla nich, współpracujmy z nauczycielami w ramach e-learningu, dużo rozmawiajmy. To od Was: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół zależy czy zdalne nauczanie spełni swoją rolę i czy będzie realizowane w sposób nie tylko przekazujący wiedzę, ale i dający kształtującym się umysłom i charakterom naszych dzieci bezpieczeństwo.

Drodzy Mieszkańcy,

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, dyrektorami i pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych – zwłaszcza Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji, robimy wszystko, aby zapobiegać zakażeniom w Skoczowie. Sytuacja jest jednak bardzo poważna i dynamiczna. W celu śledzenia informacji  o działaniach podejmowanych w Skoczowie zapraszam do śledzenia strony www.skoczow.pl. w zakładce koronawirus stale zamieszczamy wszystkie aktualne informacje przydatne dla mieszkańców. Informacje te publikujemy także na gminnym Facebooku Gmina Skoczów-Skocz do Skoczowa. 

Przestrzegajcie obostrzeń. Pozostańcie w domach. Zróbmy wspólnie wszystko, aby zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem było jak najmniej.

Pozostałe aktualności