Aktualności


Koronawirus najważniejsze informacje
30 lipca 2020

Od 1 czerwca wszystkie biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Skoczowie zaczęły bezpośrednio przyjmować interesantów.

Nadal obowiązują zasady dotyczące stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa - to znaczy należy zachować bezpieczny odstęp od pozostałych osób przebywających w urzędzie, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce.

Interesanci będą wpuszczani po jednej osobie do pomieszczenia, maksymalnie przed pomieszczeniem mogą przebywać dwie osoby przestrzegające obowiązujących obostrzeń i wymogów sanitarnych.

Pierwszeństwo mają osoby, które umówiły się wcześniej telefonicznie, na określoną godzinę.

Dokumenty należy składać poprzez środki komunikacji elektronicznej lub do specjalnej skrzyni na korespondencję w tymczasowym punkcie podawczym znajdującym się w holu głównym budynku Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów.

Kasa Urzędu Miejskiego w Skoczowie jest czynna dla interesantów od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30, w piątek w godz. 7.30-14.00.

Pomimo wprowadzonych zmian, burmistrz zachęca do załatwiania spraw telefonicznie pod nr tel. 33 853 38 54 (wykaz numerów kontaktowych do pracowników znajduje się tutaj), mailowo – e-mail: um@um.skoczow.pl, lub za pomocą platformy ePUAP.

Od 6 maja 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie ponownie otwarty jest dla interesantóww godzinach pracy, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.00-15.00, w środę w godz. 7.00-16.00 i w piątek w godz. 7.00-14.00. Wznowiona została bezpośrednia obsługa klientów w zespole ds. świadczeń rodzinnych. Ze względu na małą powierzchnię pomieszczeń prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 33 583 34 52. Wykaz pracowników OPS znajduje się pod linkiem: http://ops.skoczow.pl/o-ops/struktura-organizacyjna. Zapytania można również kierować na skrzynkę mailową: ops@um.skoczow.pl. Prosimy osoby załatwiające sprawy o zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, tj. zakrywanie ust i nosa oraz w miarę możliwości posiadanie rękawiczek jednorazowych. Konieczne jest zachowanie dwumetrowego dystansu między osobami.

Pomocowa infolinia Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie dla osób starszych i seniorów z gminy Skoczów czynna codziennie w godz. 7.00-21.00 pod numerem: 731 661 770 (możliwość wysłania wiadomości SMS).

Wszystkie osoby, które dysponują czasem oraz chęcią pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie pod numerem telefonu 33-853-34-52 w sprawie wolontariatu.

Miejski Zarząd Dróg w Skoczowieotwarty jest w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy są do dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak proszą o odroczenie załatwiania spraw osobiście – wszelkie płatności na rzecz MZD Skoczów można dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej (nr konta 41 8126 0007 0000 1094 2000 0010). Sprawy można omawiać telefonicznie (33) 487 49 43 lub e-mail'em: biuro@mzd.skoczow.pl lub przez ePUAP.

Od 23 kwietnia na targowiskach miejskich w Skoczowie NIE będzie już obowiązywać ograniczenie dotyczące sprzedawania wyłącznie żywności. Możliwy będzie handel również innymi produktami. Prosimy jednak o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad higieny oraz bezwzględnego przestrzegania obostrzeń – przebywanie w tym samym czasie nie więcej niż 4 osób na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę straganów. Kupujący są obowiązani nosić rękawiczki jednorazowe. Zarządzający straganami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie targowisk miejskich muszą spełniać wymagania dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa.

Park na Górnym Borze został ponownie otwarty.

Od 4 maja 2020 roku wznowiony został pobór opłat parkingowych oraz kontrole w strefie płatnego parkowania w Skoczowie.

Basen w Skoczowie jest czynny w godz. 15.00-22.00 lecz obowiązują obostrzenia - więcej informacji tutaj.

Informujemy, że od 6 maja 2020r., niektóre obiekty sportowe zarządzane przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ograniczonym zakresie, wznawiają swoja działalność. Otwarta została również kręgielnia w budynku Krytej Pływalni „Delfin”. Więcej informacji na stronie: www.skoczow-sosir.pl.

Od poniedziałku 11 maja Biblioteka Publiczna w Skoczowie wróciła do obsługi czytelników. Więcej informacji tutaj: http://www.skoczow.pl/page/88,aktualnosci.html?id=3832

Kino – Teatr Elektryczny zasady działania dostępne tutaj.

MCK „Integrator” zawiesza warsztaty i zajęcia popołudniowe. Pracownicy są do dyspozycji telefonicznej pod numerem: 33 479 10 40.

Punkt Informacji Turystycznej (Galeryjka Miejska ARTadres) został otwarty. Prosimy wszystkie osoby o zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa – należy zachować bezpieczny odstęp od pozostałych osób, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce.

SKO-EKO Sp. z o.o. do odwołania całkowicie ograniczyła wizyty na terenie oczyszczalni. Dane kontaktowe: e-mail – biuro@sko-eko.skoczow.pl, ważne telefony: centrala – 33 479 94 70; pogotowie kanalizacyjne – 605 561 731; Dział Gospodarki Ściekowej – 603 638 521.

Numer Straży Miejskiej w Skoczowie: 609 039 514 czynny codziennie w godz. 6.30-22.00, tel. stacjonarny do biura: 33 853 32 36.

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. od dnia 16 marca 2020 r. całkowicie ograniczyło wizyty w spółce.

Połączenia na dofinansowanej ze środków gminy Skoczów linii Skoczów-Pierściec-Kowale-Skoczów czasowo są realizowane od 1 lipca 2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej przywróciły bezpośrednią obsługę klienta w siedzibie spółki. Obsługa klienta odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30. Kasa czynna jest od 7.30-14.30.

Od 4 maja 2020 r. przywrócona została standardowa obsługa klientów w placówkach ZUS. Więcej informacji: https://www.zus.pl/…/obsluga-klientow-w-zus-od-4-ma…/2567063

KRUS wznowił obsługę interesantów w oddziałach i placówkach.

Interwent kryzysowy do dyspozycji osób przebywających na kwarantannie dostępny jest pod numerem telefonu 33 479 53 54 (zdalna pomoc psychologiczna)

Numer całodobowej infolinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie: 502 281 673

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń