Aktualności


Uczniowie zabrali głos
13 stycznia 2020

W miniony piątek, 10 stycznia w MCK „Integrator” odbyło się kolejne forum skoczowskich uczniów. Tym razem pod debatę poddano sposób oceniania w szkołach. Uczniowie rozmawiali o tym, jak odbierają obowiązujący system ocen oraz zasady przyznawania stypendiów. Rozmowę moderowali Wojciech Grzebielec oraz Joanna Kusy, którzy sprawują funkcje gminnych koordynatorów wspomagania procesowego. Gorącej i dynamicznej dyskusji przysłuchiwała się dyrektor MZO Joanna Radwan-Kmiecik.

Uczniowie rozpoczęli od wcale niełatwego zadania, bowiem przyszło im się zmierzyć z wyrażeniem oceny wobec rówieśników, których wcześniej nie znali. To wprowadzające zadanie pozwoliło wyciągnąć pierwsze wnioski, na których opierała się dalsza część debaty. Młodzi uczestnicy forum zauważyli, że ocena, której właśnie dokonali, nigdy nie będzie do końca prawdziwa, bo opierała się głównie na stereotypach. Przeniesiono tą sytuację na grunt szkolny – zarówno w kontaktach z kolegami i z koleżankami, jak i z nauczycielami. Niestety zdarza się, że podczas stawiania stopni nie zwraca się uwagi na pozostałe czynniki: samopoczucie, predyspozycje, warunki do nauki, zaangażowanie i ostatecznie wiedzę.

Uczniowie zauważyli również, że nie każdy musi być dobry ze wszystkich przedmiotów. Ważne jest to, żeby obrać swój cel – w tym przypadku przedmioty, którymi najbardziej się interesujemy. Trafnym spostrzeżeniem było również to, że trójka nie jest wcale taką złą oceną – to oznacza, że mamy dostateczną wiedzę z danego materiału. Jeżeli nie będziemy „piątkowymi” uczniami z jednego przedmiotu, rozwijać się możemy w innych dziedzinach – można się skupić na swojej pasji, zdobywać potrzebne nam umiejętności i wiedzę do osiągania zamierzonych celów i spełniania marzeń.

Ze stopniami wystawianymi w szkole, a później z ich ostateczną średnią wiąże się przyznawanie stypendiów. Podczas forum zapytano uczniów, co sądzą o takiej zasadzie przyznawania nagrody pieniężnej. Na sali pojawiły się pomysły, że stypendium powinno być przyznawane za sukces w danej dziedzinie nauki lub z określonej grupy przedmiotów, np. przedmiotów humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, językowych czy artystycznych.

Na zakończenie uczniowie w grupach wykonali zadanie polegające na przedstawieniu swoich wniosków, dobrych myśli i wskazówek za pomocą tzw. notebooków.

Spotkanie pokazało jak wiele nauczyciele (a także wszyscy dorośli) mogą nauczyć się od uczniów. Każdy głos był ważny i cenny do dalszej pracy. Uczniowie udowodnili, że potrafią debatować, dzielić się swoimi przemyśleniami, odczuciami, i formułować ważne wnioski.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń