Aktualności


Seniorzy i dzieci w Chlebowej chacie
13 listopada 2019

W ubiegłą środę uczestnicy projektu wraz z dziećmi oraz Radą Osiedla "Za Wisłą" w ramach Programu Aktywności Lokalnej brali udział w spotkaniu międzypokoleniowym pn. „Życie na dawnej wsi”, zajęcia odbyły się w Chlebowej Chacie w Górkach Małych. Seniorzy, dzieci i ich rodzice zobaczyli prawdziwą wiejską izbę z oryginalnym wyposażeniem, dowiedzieli się jak ludzie dawniej w niej żyli, kąpali się, gotowali i do czego służyły gospodarskie sprzęty. Mieli okazję zobaczyć maszyny do uprawy ziemi, zasiąść za kierownicą traktora oraz poznać sposób wypieku chleba. Uczestnicy spotkania sami wyrobili ciasto na podpłomyki, a po ich wypieczeniu odbył się poczęstunek.

W celu zorganizowania zajęć Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie podjął współpracę z Radą Osiedla "Za Wisłą", która zapewniła przejazd grupy do Górek Małych.

„Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki” Projekt realizowany przez Gminę Skoczów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Południowy.

OPS w Skoczowie 

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń