Aktualności


Florian - nowy nabytek ochabskich strażaków
29 września 2019

Wieloletnie starania przyniosły oczekiwane efekty. Mieszkańcy Ochab i ochabscy strażacy mogą się już cieszyć z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zyskał imię Florian. W sobotę, 28 września odbyło się uroczyste odebranie samochodu.

To było prawdziwe święto dla ochabskich strażaków i mieszkańców. Odebranie nowego wozu, dzięki któremu strażacy będą mogli skuteczniej ratować dobytek i mienie mieszkańców, a nawet zdrowie i życie ludzkie, było szczególnym wydarzeniem.

Na uroczystości pojawiło się wielu gości: wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha, komendant powiatowy PSP bryg. Damian Legierski, wicestarosta cieszyński Janina Żagan. W uroczystości wzięli udział: burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, radna Rady Powiatu Cieszyńskiego a jednocześnie sekretarz miasta Skoczowa Beata Macura, skoczowscy radni Rady Miejskiej – wiceprzewodnicząca Rady Monika Szyndler, wiceprzewodnicząca Rady Joanna Duda-Michalak, radny i sołtys Ochab Maciej Bieniek, radna Maria Brodniewicz, radna Maria Sobik, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty i organizacji wiejskich.

Uroczystość rozpoczęła się od podprowadzenia pododdziałów – strażaków ze skoczowskich jednostek i jednostek zaproszonych oraz reprezentantów młodzieżowych drużyn pożarniczych – pod siedzibę OSP Ochaby. Następnie dowódca uroczystości, naczelnik OSP w Skoczowie Roman Kohut, złożył raport ministrowi Stanisławowi Szwedowi.

Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach Dariusz Franek przedstawił krótką historię sprzętu i wozu, jaki pojawiał się w ochabskiej jednostce – od ręcznej, czterokołowej sikawki, poprzez samochód ciężarowy ZiS, różne modele samochodów Star oraz Tatrę, Iveco i Ford Transit, aż po obecny samochód ratowiczno-gaśniczy marki MAN – Nowo zakupiony pojazd stanowić będzie praktyczne i techniczne wsparcie dla miejscowych druhów, stojących na straży ludzkich domostw i mienia, a nierzadko ratujących ludzkie zdrowie i życie. Ufam, że ten nowoczesny wóz strażacki zaopatrzony w wysokiej jakości osprzęt sprosta stojącym przed nimi zadaniom. Możemy sobie tylko życzyć, aby tej pojazd jak najrzadziej opuszczał jednostkę podczas alarmu. Natomiast podczas akcji, niech okaże się wielką pomocą dla naszych strażaków – powiedział prezes OSP Ochaby.

Następnie samochód poświęcili: ks. Dariusz Paneth z parafii św. Marcina w Ochabach Małych oraz ks. Alfred Borski z parafii św. Trójcy kościoła ewangelicko-augsburskiego w Skoczowie.

Po poświęceniu przyszedł czas na oficjalne przekazanie kluczyków i dokumentów - przez burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko i zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP Bogdana Jędrochę – naczelnikowi OSP Ochaby Piotrowi Żerdce i kierowcy. Zaraz po przekazaniu, matka chrzestna – radna Lucyna Bocek – nadała wozowi imię Florian, a wraz z opiekunem samochodu – naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych Konradem Popławskim – przecięła symboliczną wstęgę. Później nastąpiła próba techniczna samochodu.

Wszyscy wspólnie możemy się dzisiaj cieszyć z tego, że ten samochód będzie służyć społeczności Ochab i powiatu cieszyńskiego – powiedział wiceminister Stanisław Szwed – Chciałbym podziękować strażakom z OSP, komendantowi wojewódzkiemu i powiatowemu za bardzo sprawne realizacje kolejnego dobrego programu, który jest skierowany do ochotniczych staży pożarnychdla Was to wparcie w kwocie 5 tysięcy złotych – podkreślił wiceminister.

Jan Chrząszcz wicewojewoda Śląski wyraził wdzięczność dla strażaków ochotników – Podziękowania dla wszystkich druhów z tej jednostki. Za to co robicie, za Wasze serce i Waszą pracę, za to że można zawsze na Was liczyć - zaznaczył wicewojewoda.

To samochód, który będzie służył mieszkańcom. W rękach strażaków to jest narzędzie, dlatego ważne jest, aby te narzędzia były jak najlepsze, jak najnowocześniejsze, bo wtedy możemy udzielać pomocy jak najlepiej potrafimy – dodał zastępca prezesa wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Głos zabrał również burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, kierując swoje słowa w stronę strażaków – Samochód jest jedną z ważniejszych rzeczy, ale to strażacy są najważniejsi, dlatego chciałem Wam serdecznie podziękować. Macie największe poparcie społeczne wśród mieszkańców gmin. Wiem, że zaufanie jakim Was darzymy nie jest pustosłowiem. W każdej chwili, o każdej porze jesteście gotowi nieść pomoc ludziom – powiedział burmistrz.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów, podprowadzeniem i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości.

Nowy samochód pożarniczo-gaśniczy dofinansowany został ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kwotą 195 tys. zł, z budżetu gminy Skoczów kwotą 490 tys. zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwotą 50 tys. zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 50 tys. zł. Mieszkańcy Ochab, dzięki wpłatom z okazji 110-lecia OSP, również dołożyli się do zakupu. OSP pokryło pozostałe koszty wozu w wysokości 26 800 zł. Łącznie to kwota 811 800,00 zł.

Link do fotogalerii znajduje się tutaj.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń