Aktualności


Zebranie wiejskie w Pogórzu
11 września 2019

We wtorek, 10 września na zebraniu wiejskim zebrali się mieszkańcy Pogórza wraz z sołtysem i radą sołecką. Na spotkaniu obecni byli również: wiceburmistrz Andrzej Bubnicki, sekretarz miasta Beata Macura, przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Rajmund Dedio, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Krzysztof Brudny, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Janusz Międzybrodzki, prezes Miejskiej Spółki SKO-EKO Anna Kwiatkowska, dyrektor MZD Piotr Hanzel i przedstawiciel straży miejskiej.

Na początku zebrania sołtys Mariusz Rodenko przedstawił sprawozdanie z działalności za 2018 i 2019 rok, które dotyczyło organizacji wydarzeń i przedsięwzięć na terenie sołectwa, stanu funduszu sołeckiego i drogowego oraz dobrej współpracy z pogórskimi organizacjami. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem, podczas której poruszono temat planowanej budowy nowego przedszkola, nowego programu nakładkowego i opracowywanego właśnie masterplanu oświetlenia dla całej gminy.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał. Pierwszą podjęto w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok na spotkanie dla seniorów, spotkanie integracyjne i Pogórskie Kolędowanie. Druga uchwała dotyczyła funduszu drogowego na 2020 rok – remontów cząstkowych, wykonania zatoczek-mijanek na ul. Zalesie i Zamek, odtworzenia przejścia dla pieszych na ul. Sąsiedzkiej, bieżącego utrzymania dróg i bieżących napraw sprzętu. Natomiast trzecią uchwałę podjęto w sprawie przekazania środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok na organizację Pogórskiego Kolędowania, biegów przełajowych, festynów, dożynek, Crossu Świętojańskiego, spartakiady sołectw, pikniku historycznego, spotkania dla seniorów, spotkania integracyjnego oraz przekazania środków na tablice informacyjne i materiały promocyjne.

Rada sołecka zgłosiła również kilka wniosków do budżetu miasta – w sprawie stworzenia projektu oświetlenia na ul. Zamek; zweryfikowania własności działek, przez które przebiegają drogi; zabezpieczenia środków na budowę skweru rekreacyjnego na ul. Zamek; zabezpieczenia środków na przebudowę przydrożnych rowów na ul. Crossowej oraz przegląd przepustów do rzeki Pogórzanki.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń