Aktualności


Konsultacje i nabór wniosków
9 września 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” zaprasza do udziału w naborach w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.

LGD ogłasza nabór wniosków dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:

  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej;
  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki;
  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki;
  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach;
  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez- przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Wnioski można składać od 20 września do 4 października 2019 r. w Biurze LGD „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, w Skoczowie, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina” pod nr tel.: 33 487 49 42. Możliwy jest również kontakt pod adresem e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl

Dodatkowe informacje znajdą Państwo tutaj.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KONSULTACJE !

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń