Aktualności


Zebranie wiejskie w Międzyświeciu
9 września 2019

W piątek, 6 września odbyło się kolejne zebranie wiejskie – tym razem w Międzyświeciu. Na zebraniu obecni byli: burmistrz Mirosław Sitko, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Krzysztof Brudny, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Janusz Międzybrodzki, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Tomasz Urbański, prezes Miejskiej Spółki Sko-Eko Anna Kwiatkowska, dyrektor MZD Piotr Hanzel oraz przedstawiciel straży miejskiej.Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia budżetu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej i robót na terenie Międzyświecia przez przedstawiciela spółki Karola Kojmę.

Następnie sprawozdanie za 2019 rok przedstawił sołtys Rafał Ludka. Do tej pory z funduszu sołeckiego wynoszącego 15 888 zł w bieżącym roku wydano 3 985,25 zł, które zostały przeznaczone na organizację różnorodnych wydarzeń na terenie sołectwa i poza nim – turnieju piłkarskiego o puchar sołtysa, spartakiady sołectw, spotkania seniora czy spotkania integracyjnego. Na ten rok zaplanowano jeszcze zakup monitoringu do wiaty rekreacyjnej, który zostanie dofinansowany ze środków marszałkowskich w ramach programu„Inicjatywa Sołecka”. Dodatkowym atutem monitoringu, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, będą transmisje meczu przez internet oraz możliwość włączania i wyłączania oświetlenia przez urządzenia elektroniczne. W planie jest również zakup czterech ławek wraz ze stołem na różne wydarzenia. Za kolei, z funduszu drogowego udało się wykonać pobocza na ul. Blokowej, Malinowej i Rogowej, remont przepustu ul. Paproci i remonty cząstkowe. Montaż kanalizacji na terenie sołectwa pozwolił na wykonanie ze środków Sko-Eko, nakładek na ul. Malinowej i Promykowej.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok na remont nakładki na ul. Blokowej i Rogowej, remont przepustu na ul. Paproci, remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg i jeśli wystarczy środków - na poszerzenie ul. Malinowej. Podjęto również uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na organizację wydarzeń – turniejów piłkarskich, festynów, imprezy pożegnanie lata, spotkania seniora itd., promocję sołectwa, bieżące utrzymanie obiektów i budynków, a także na zakup garażu na sprzęt gospodarczy i wykonanie szatni dla zawodników w dotychczasowym pomieszczeniu gospodarczym.

Na zebraniu przewidziano czas na dyskusję, podczas której poruszono m.in. temat nowego programu nakładkowego. Program obejmie sołectwo Międzyświeć w przyszłym roku. Prezes Sko-Eko Anna Kawiatkowska powiedziała również o realizacji zadania, związanego z montażem kanalizacji w Międzyświeciu.

Przypomnijmy, że w maju 2020 roku w Międzyświeciu odbędą się wybory na sołtysa. Tym razem sołtys wybrany zostanie na pięcioletnią kadencję.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń