Aktualności


Zebranie Rady Osiedla Południe
6 września 2019

W czwartek, 5 września odbyło się zebranie Rady Osiedla Południe. Na spotkaniu obecni byli: zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, sekretarz Beata Macura, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Janusz Międzybrodzki oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Krzysztof Brudny, a także przedstawiciel policji oraz straży miejskiej.

Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania za dotychczasową działalność w 2019 roku, obejmującą głównie organizację różnorodnych spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla.

Następnie podjęto uchwały sprawie przeznaczenia środków na 2020 rok na organizację wyjazdów i kolejnych integracyjnych spotkań dla mieszkańców.

Rada i mieszkańcy osiedla przekazali również propozycje do budżetu miasta na 2020 rok. Chodzi o wykonanie projektów remontu ul. Wiślańskiej i Jodłowej w Skoczowie oraz nakładki na ul. Leśnej.

Ostatnim punktem była dyskusja dotycząca m.in. bieżących spraw osiedla, w którą włączyli się przedstawiciele urzędu. Poruszone zostały tematy przygotowania masterplanu oświetlenia całej gminy, czujników sprawdzających stopień zapylenia na terenie osiedla, placów zabaw w okolicy osiedla, rozwiązania problemu nadmiernej prędkości na ul. Ciężarowej oraz planowanej budowy estakady.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń