Aktualności


Stawka za śmieci najniższa w Skoczowie
24 sierpnia 2019

Na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (numer z 16 sierpnia 2019 r.) pojawiła się tabela obrazująca obecne opłaty za śmieci w powiecie cieszyńskim. To kwoty przypadające na jednego mieszkańca. Skoczów należy do jednych z gmin, gdzie opłata jest najniższa. Udało się ją utrzymać od 2016 roku. Poniżej cytujemy tekst „Śmieciowy alarm” (autor: klk), który ukazał się wraz tabelą.

„Śląski Związek Gmin i Powiatów alarmuje, że w większości gmin w ostatnim czasie znacznie wzrosły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Średnio o 50-60 proc. A to - zdaniem wielu - nie koniec podwyżek. Przykładowo w Hażlachu czteroosobowa rodzina segregująca śmieci płaci

miesięcznie przeszło 73 zł...

„Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki za zagospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom gmin oraz burmistrzom i prezydentom miast. Niejednokrotnie winą za ten stan rzeczy obarcza się rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie - niesłusznie” - pisze wspecjalnym stanowisku ŚląskiZwiązek Gmin i Powiatów.Przepisy określają bowiem, że system gospodarki odpadami musi się samofinansować, a to znaczy, że opłaty od mieszkańców powinny wystarczyć na pokrycie kosztów związanych z wywozem i utylizacją odpadów. Co ważne, gmina nie może na tym ani zarabiać, ani dokładać. Tyle teorii. Skąd więc obecne podwyżki?

 

Okazuje się, że drastycznie wzrosły koszty związane z przetworzeniem odpadów, czyli tym wszystkim, co dzieje się ze śmieciami, gdy przedsiębiorca odbierze je sprzed posesji. I tak na przykład w 2017 roku za tonę odpadów składaną na wysypisku firma odbierająca śmieci miała opłatę marszałkowską ustalaną przez ministra środowiska w wysokości 74,26 zł. W tym roku ta cena poszybowała do... 170 zł! A to nie koniec złych wiadomości. W przyszłym roku opłata marszałkowska ma wynieść już 270 zł za tonę odpadów.

- Moim zdaniem opłata za śmieci powinna wynosić około 20 zł miesięcznie. Obecne ceny są niewspółmierne do kosztów. W powiecie cieszyńskim średnia stawka opłaty śmieciowej to 16 zł brutto, ale już na Śląsku te koszty plasują się w okolicy 22-25 zł brutto - mówi jedenz właścicieli firm zajmującychsię gospodarką odpadamina Śląsku Cieszyńskim.Dodaje, że same koszty workówna śmieci dostarczanychprzez firmy poszybowały z30 do 60 gr. Do góry poszłytakże ceny energii elektrycznej.Jak podaje Śląski ZwiązekGmin i Powiatów, wstosunku do zeszłego roku,dla przedsiębiorców średniwzrost cen energii w gminachnależących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoliiwyniósł ok 54 proc.Na podwyżkę stawek wpływmiał ponadto wzrost płacyminimalnej, a także wymagańtechnicznych dotyczącychmiejsc magazynowaniaodpadów. Do tego dochodząuwarunkowania w skalimakro, jak chociażby słaborozwinięty rynek surowcówwtórnych. Właściciel firmyzajmującej się odpadami wpowiecie cieszyńskim przyznaje,że na jego placu zalega300 ton makulatury. Niktnie chce obecnie odbierać odniego papieru...

Czy to oznacza, że w przyszłym roku czeka nas kolejna podwyżka? Niewykluczone. Firmy mogą bowiem zaoferować wyższe stawki za utylizację śmieci, bo większość umów z samorządami na Śląsku Cieszyńskim kończy się właśnie w tym roku. Rozwiązania problemu, zdaniem samorządowców, są dwa. Po pierwsze – efektywniejsza segregacja śmieci. Po drugie - jak uważają przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - producenci opakowań powinni zostać ujęci w proces zbiórki, transportu oraz przetwarzania odpadów. Warto dodać, że Unia Europejska nakazuje wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań w polskim ustawodawstwie. „Ważnajest tu też odpowiednia postawanas samych. To mymusimy dążyć do tego, abyw naszych domach powstawałojak najmniej odpadóworaz do tego, by śmieci,które już »wyprodukujemy«, były we właściwy sposóbposegregowane” – uważają samorządy skupione w Śląskim Związku Gmin i ,Powiatów.”

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 06.12.2019

  Mikołajowa przygoda w fabryce zabawek - spotkanie z Mikołajem na skoczowskim rynku

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 12.12.2019

  14. Festiwal AfryKamera

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 12.12.2019

  „Rozśpiewane Boże Narodzenie”. Świąteczny Przegląd Wokalny Gminy Skoczów 2019

  Więcej informacji Przejdź dalej