Aktualności


Monika Szyndler sołtysem Pierśćca na kolejną kadencję
10 maja 2019

Mieszkańcy Pierśćca wybrali sołtysa i radę sołecką na najbliższe pięć lat. Wybory odbyły się podczas ostatniego zebrania sołeckiego, w czwartek 9 maja. Po raz kolejny zaufaniem mieszkańców cieszyć się mogła Monika Szyndler.

Mieszkańcy zgłosili tylko jedną kandydaturę - dotychczasowej sołtys Pierśćca. W głosowaniu tajnym za jej kandydaturą zagłosowało 73 mieszkańców, spośród 74 osób uprawnionych do głosowania, obecnych na sali.

Następnie odbyły się wybory do rady sołeckiej, do których zgłoszono sześciu kandydatów. Z racji tego, że rada w Pierśćcu może składać się z maksymalnie pięciu członków, konieczne było przeprowadzenie głosowania tajnego. Najwięcej głosów otrzymali, a tym samym składzie rady sołeckiej Pierśćca znaleźli się: Wincenty Ciupka (66 głosów), Aleksandra Gluza (62 głosy), Leopold Faruga (60 głosów), Joanna Radwan-Kmiecik (58 głosów) i Antoni Greń (51 głosów). Do składu rady nie wszedł Ireneusz Szczypka (40 głosów).

Na zebraniu mieszkańcy mieli również okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności sołtys i rady sołeckiej z ostatnich czterech lat, a także zadać pytania dotyczące spraw bieżących Pierśćca obecnym na sali przedstawicielom urzędu miasta, m.in. w osobie burmistrza Mirosława Sitko oraz starostwa powiatowego w osobie wicestarosty Janiny Żagan.

Pozostałe aktualności