Aktualności


Sprawozdanie z grudniowej sesji Rady Miejskiej Skoczowa
9 stycznia 2019

Szanowni Państwo!

W imieniu wszystkich radnych w Nowym Roku życzę Państwu dużo zdrowia, sukcesów w pracy i życiu osobistym oraz nadziei na lepsze jutro. Serdecznie dziękuję Burmistrzowi oraz wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za cały rok bardzo dobrej współpracy.

Wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy niedługo będą obchodzić swoje święto życzę, aby był to dzień pełen radości i wzruszeń w gronie kochających wnuków.

Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skoczów na kolejny rok. Uchwała budżetowa określa roczny plan wszystkich dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Budżet gminy Skoczów wraz z załącznikami to 75 stron i kilka tysięcy pozycji, dlatego wspomnę tylko o kilku najważniejszych liczbach. Na rok 2019 zaplanowano dochody na kwotę ponad 116,8 mln zł, natomiast wydatki na kwotę ponad 129,7 mln zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 12,9 mln zł i będzie pokryty środkami wolnym (oszczędności z lat poprzednich) 9,8 mln zł oraz obligacjami. Planuje się, że zadłużenie gminy na koniec 2019 roku będzie wynosiło 13,2 mln zł. Na wpisane do budżetu 34 zadania inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć prawie 26,7 mln zł, co jest absolutnym rekordem w dotychczasowej historii naszej gminy. Do najważniejszych zadań należą:

  • uzupełnienie sieci wodociągowej (1,7 mln zł);
  • modernizacja drogi powiatowej – ulicy Stalmacha (1,75 mln zł);
  • przebudowa mostu nad rzeką Wisłą w Ochabach (2 mln zł);
  • termomodernizacja budynku szkolnego przy ul Bielskiej 34 (1,8 mln zł);
  • przebudowa boiska piłkarskiego przy SP w Ochabach (1,2 mln zł);
  • ochrona obszarów nawodnych, czyli rewitalizacja terenów wokół stawów na Górnym Borze wraz z remontem kamienicy Rynek 3 (2 mln zł w 2019 roku, całość zadania to koszt około 12,4 mln zł);
  • termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin (4,2 mln zł);
  • termomodernizacja i przebudowa hali oraz pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim (6,3 mln zł);
  • słoneczny Ustroń i Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej (0,7 mln zł);
  • Cyklo-Beskidy. Stworzenie Beskidzkiej Magistrali Rowerowej (1 mln zł).

Realizacja niektórych inwestycji jest uzależniona od rozstrzygnięcia konkursów i przyznania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano przeznaczyć o 1,1 mln zł więcej, niż w 2018 roku, czyli 3,5 mln zł.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych Rady Miejskiej Skoczowa. Konieczność zmiany uchwały w sprawie diet wynika ze zmiany statutu gminy, która była podyktowana zmianą ustawy o samorządzie. Ostatnia regulacja wysokości diet miała miejsce w 2008 roku. Wg stanu na grudzień 2018 w uchwale przyjęto podniesienie stawek diet od 28 zł do 72 zł. Zwiększono również kwotę potrącenia za nieobecność na sesji (200 zł) oraz za nieobecność na komisji (100 zł).

Na sesji radni przyjęli uchwały w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-20123 oraz uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach, tematyce i protokołach z posiedzeń komisji oraz sesji można znaleźć na stronie www.bip.skoczow.pl lub www.skoczow.pl zakładka Samorząd>Rada Miejska. Relacja z przebiegu sesji zostały przeniesione do serwisu YouTube. W polu „wyszukaj” należy  wpisać zwrot „Sesje Rady Miejskiej Skoczowa”.

Kolejna planowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 20 lutego o godz. 15.00.

 

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń