Aktualności


Działania na rzecz zwierząt
11 października 2018

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt, zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Jedną z prawnych form działania, za pomocą której gmina przyczynia się do realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, są Programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skoczów ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów żyjących na wolności oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów z uwagi na to, że skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

            Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych, to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt i ma na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt.

            Koty wolnożyjące są elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty wolnożyjące nie są zwierzętami bezdomnymi. Nie należy ich wyłapywać lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Realizacja zadań określonych w Programie zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt i ma zapewnić większe bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy oraz zapewnić właściwą opiekę nad zwierzętami, które jako istoty żyjące zdolne do odczuwania cierpienia, zasługują na poszanowanie, ochronę i opiekę.

Stosownie do tych norm ustawowych Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, w zakresie zapewnienia opieki nad kotami wolno żyjącymi, powinien przewidywać działania zmierzające do realizacji obowiązku humanitarnego traktowania takich zwierząt, w tym zapobiegające ich zabijaniu z naruszeniem norm ustawowych oraz znęcaniu się nad nimi.

 

Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z gminy Skoczów w okresie od stycznia 2018 r. do końca września 2018 wydano 58.870,00 zł.

W omawianym okresie:

- przyjęto 13 psów do schroniska

- zutylizowano 48 padłych zwierząt

- uśpiono 7 rannych zwierząt

- udzielono pomocy 31  kotom w tym leczenie, sterylizacja i kastracja

- zakupiono 200 kg karmy dla kotów

- udzielono pomocy 12 dzikim zwierzętom w tym: sarnom, wiewiórkom, kowalikom,  puszczykom, sowom.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń