Aktualności


Jesienna deratyzacja
11 października 2018

Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie jesiennym.

 

                Zgodnie z § 14 uchwały nr XIX/208/2016 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoczów, Burmistrz Skoczowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie jesiennym - od dnia 1 października do 31 października 2018 r.

Szczegółowe informacje:

1.  Akcja deratyzacji polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach.

2. Przed wyłożeniem trutki właściciele zobowiązani są do całkowitego oczyszczenia z odpadów miejsc, gdzie pojawiają się szczury, np.: podwórzy, strychów, piwnic, szop, zabudowań gospodarczych, śmietników itp. celem pozbawienia gryzoni pożywienia.

3. Trutki gryzoniobójcze dostępne są handlu, należy je nabyć we własnym zakresie.

4. Trutkę należy wyłożyć zgodnie z pouczeniem na opakowaniu, w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w magazynach, ustępach, budynkach gospodarczych.

Należy zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt przed dostępem szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.

Trutkę należy pozostawić w miejscu wyłożenia do dnia 31 października  2018 r. i systematycznie uzupełniać w miarę spożywania przez gryzonie.

5. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenie „UWAGA – TRUCIZNA”. Wyłożona trutka winna być w skuteczny sposób zabezpieczona zwłaszcza przed dostępem dzieci. Zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć dostęp ptactwa do trucizny.

6. W czasie wyłożenia trutki należy codziennie zbierać padłe szczury. Padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta należy spalić, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami.

7. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani w dniu 31 października 2018 roku zebrać resztki trucizny oraz padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta, które należy spalić.

8. W przypadku zatrucia wyłożoną trucizną człowieka dorosłego lub dziecka należy bezzwłocznie wezwać lekarza do chorego.

Lekarza należy także wezwać w przypadku uzasadnionego podejrzenia spożycia trutki przez człowieka.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń