Aktualności


Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej
9 października 2018

Szanowni Mieszkańcy,

za nami kolejne cztery lata. Nadszedł czas podsumowania VII kadencji Rady Miejskiej. Na wstępie chciałbym podkreślić, że praca Rady Miejskiej to suma działań wszystkich radnych. Ich wiedza i doświadczenie przekładają się na poziom podejmowanych decyzji. Jakość naszej lokalnej demokracji zależy od tego, na ile Burmistrz oraz radni potrafią w trudnych dyskusjach wyważyć różne racje i wypracować optymalne dla całej wspólnoty samorządowej rozwiązania. Moim zdaniem wszyscy, bez wyjątku, stanęli na wysokości zadania, a dyskusje na komisjach, chociaż czasami bardzo emocjonalne, ostatecznie prowadziły do wyboru możliwie najlepszego rozwiązania – z jednoczesnym poszanowaniem przekonań drugiego człowieka. Serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom radnym za zaangażowanie, solidną pracę, okazaną pomoc oraz wzajemną wyrozumiałość!

W imieniu wszystkich radnych w szczególny sposób dziękuję burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miejskiego i pracownikom gminnych instytucji za doskonałą współpracę opartą na partnerskich relacjach oraz gotowości i otwartości w rozwiązywaniu problemów. Możliwość pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady w gronie tak wartościowej grupy mieszkańców była dla mnie wielkim zaszczytem.

Ostatnie cztery lata to również wiele zmian w samej organizacji pracy rady. Wprowadzono nowy system nagrywania sesji oparty na indywidualnych mikrofonach, co umożliwiło dokładną rejestrację przebiegu sesji, ułatwiając przygotowanie protokołów. Kolejnym krokiem było uruchomienie transmisji online i zapis wszystkich sesji na kanale YouTube. W efekcie każdy mieszkaniec uzyskał szybki i prosty dostęp do przebiegu sesji, a wszystkie decyzje podejmowane są całkowicie transparentnie. Pod koniec kadencji zrewolucjonizowaliśmy formę pracy radnego przez uruchomienie nowego systemu elektronicznej platformy obsługi rady miejskiej, co z kolei umożliwia wprowadzenie imiennych głosowań oraz zastąpienie tradycyjnej, papierowej formy materiałów formą elektroniczną. Na dzień dzisiejszy wdrożone są wszystkie wymagania, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie mają obowiązywać dopiero od następnej kadencji.

Od początku kadencji radni uczestniczyli w 43 sesjach oraz ponad 255 posiedzeniach komisji. W tym czasie przyjęli 477uchwał oraz zapoznali się ze 153 sprawozdaniami i informacjami. Wszystkie materiały źródłowe zajmują prawie 15 000 stron formatu A4.

Kończąc, chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na aspekt kondycji finansowej naszej gminy. Równolegle z realizacją bardzo wielu inwestycji, o których pisze burmistrz, drastycznie zmniejszone zostało zadłużenie gminy z 18,7 mln złotych w 2014 r. do 10,7 mln złoty w 2018 r. Mniejsze zadłużenie to również mniejsze o około 400 tys. zł koszty obsługi długu (odsetki), które można przeznaczyć na kolejne zadania. Drugim, ale chyba najważniejszym wskaźnikiem kondycji budżetu gminy jest nadwyżka operacyjna, która przez ostatnie cztery lata utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie 7 mln złotych. Czym wyższa nadwyżka operacyjna, tym większe możliwości inwestycyjne i remontowe. Tylko wysoka nadwyżka operacyjna, w połączeniu z niskim zadłużeniem, pozwala gminie przeznaczać środki na kolejne duże inwestycje, które z kolei na pewno będą wymagały posiłkowania się kredytami.

Bardzo dobra kondycja finansowa gminy pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, a w następnej kadencji – sięgać po dalsze środki z Unii Europejskiej oraz realizować duże projekty inwestycyjne. Proszę pamiętać, że w przypadku projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, na każdy milion wkładu własnego otrzymujemy od dwóch do czterech milionów dofinansowania.

W imieniu radnych Rady Miejskiej zapraszam na uroczystą sesję, która odbędzie się 16 października o godzinie 14:00 w Teatrze Elektrycznym.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom za dotychczasowe zaufanie i możliwość reprezentowania Państwa w Radzie Miejskiej.

 

Rajmund Dedio
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń