Aktualności


LGD – nabór wniosków
9 października 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” zaprasza do udziału w naborach w ramach poddziałania 19.2.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020,
LGD ogłasza nabór wniosków dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie następujących przedsięwzięć:
– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze turystyki/okołoturystyki.
– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – przez rozwijanie działalności gospodarczej w obszarze turysyki/okołoturystyki.

Termin składania wniosków:
01.10.2018r. -15.10.2018r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD „Cieszyńska Kraina”
ul. Mickiewicza 9
43-430 Skoczów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina”
tel.: (033) 487 49 42,
adres e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl

Serdecznie zapraszamy na konkultacje.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń