Aktualności


Laur Srebrnej Cieszynianki
12 września 2018

Przypominamy, że 15 września br. mija termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2018. Prawo do zgłaszania kandydatów do konkursu przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy stowarzyszeniom, organizacjom i instytucjom, komisjom stałym rady miejskiej, radom sołeckim i osiedlowym, partiom politycznym, związkom zawodowym i burmistrzowi.

Formularze zgłoszeń kandydatów dostępne są w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie Rynek 18 oraz w biurze rady w ratuszu  pok. nr 6. oraz w załączniku poniżej.

Wypełnione formularze należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie (w godzinach jego urzędowania).

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń