Aktualności


Dodatkowe pieniądze dla Ochab
3 sierpnia 2018

3 sierpnia br. w Bielsku-Białej podpisano umowę na zadania w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych.

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego umowy podpisali marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, zaś w imieniu Gminy Skoczów umowę podpisała Sekretarz Gminy Beata Macura w towarzystwie sołtysa Ochab – Macieja Bieńka.

Na konkurs wpłynęło ponad czterysta wniosków na kwotę niespełna sześciu milionów złotych. Do dofinansowania wybrano 343 z nich - na sumę 4,8 mln zł.

Zadania musiały być wskazane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie.

Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle ich potrzeb. Wśród projektów z całego regionu znajdują się te związane z infrastrukturą, ale także zakupem mundurów galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów, wyposażeniem świetlic, stworzeniem stref aktywności ruchowej czy budową wiat przystankowych.

Sołectwo Ochabyotrzymało dofinansowanie w wysokości 5 200, 00 zł, na zadanie pod nazwą – „Dzieje wsi Ochaby" i właśnie tym sposobem, zostanie wydana książka, opowiadająca o historii Ochab.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń