Aktualności


Ruszył remont chodników na skoczowskim rynku
15 maja 2018

Właśnie rozpoczął się remont chodników wzdłuż pierzei południowej i zachodniej skoczowskiego rynku. Jest to drugi etap prac realizowanych w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Skoczów – Hradek. Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości II”. W ramach robót zdemontowana zostanie stara nawierzchnia z kotki brukowej i wykonana nowa podbudowa. Nowa nawierzchnia chodników zostanie wykonana z płyt granitowych i granitowej kostki kamiennej. Prace remontowe powinny zostać zakończone przed tegorocznymi Dniami Skoczowa.

Przypominamy, że w ramach pierwszego etapu prac w ubiegłym roku wyremontowane zostały chodniki na odcinku od skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Kościelną do skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Fabryczną (pierzeja północna) oraz od skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Fabryczną do ul. Ustrońskiej (pierzeja wschodnia).

Na realizację gmina Skoczów pozyskała dofinansowanie ze środków EFRR z Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów.

Wszystkich mieszkańców gminy uprzejmie informujemy, iż wejście do Ratusza w czasie trwania remontu znajduje się od strony podwórza. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej