Aktualności


Obchody w „Trójce”
2 marca 2018

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe zostało ustanowione w 2011 roku. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe było ruchem antykomunistycznym, niepodległościowym ruchem partyzanckim, stawiającym opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Toczył walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Z okazji tego święta w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie odbył się uroczysty apel poświęcony niezłomnym żołnierzom. Uczniowie z klas 4b i 6a opowiedzieli o trudnych powojennych losach podziemia niepodległościowego, jego zasługach dla Polski. Przedstawili sylwetki dwudziestu najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych, którzy wsławili się niezłomną postawą i różnorodnymi pełnionymi funkcjami.

Rys historyczny przeplatany był informacjami zawartymi w prezentacji multimedialnej oraz piosenkami w rytmie reggae czy rap. Do młodych widzów zostały szczególnie skierowane słowa: Najmłodsze pokolenie może odnaleźć  w postawie wielu Żołnierzy Niezłomnych kodeks wartości, źródło siły czy punkt odniesienia w kształtowaniu własnych postaw patriotycznych. Żołnierze Wyklęci udowodnili, że mimo beznadziejnej sytuacji nie należy tracić nadziei. Poświęcili się dla wolnej Polski, nie zabrakło im miłości do rodaków, których trzeba było bronić. Zatem i wybądźcie strażnikami zbiorowej pamięci, kultywujcie tradycje, znajdźcie w sobie siłę, by przekazać miłość do Ojczyzny następnym pokoleniom.  

Po akademii dyrekcja szkoły wzięła udział w uroczystościach pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Kiczycach, a następnie uczniowie klas szóstych i siódmych obejrzeli rekonstrukcję historyczną walki Żołnierzy Wyklętych z 1946 roku na wzgórzu Kaplicówka.

 Agnieszka Krysta

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń