Aktualności


Segregacja odpadów
6 lutego 2018

Szanowni mieszkańcy !

W związku z trwającym okresem zimowym informujemy, że  w zakresie gromadzenia popiołu na nieruchomości mają Państwo do wyboru :

1) gromadzenie popiołu w workach, które bezpłatnie dostarczy  firma  odbierająca  odpady komunalne,

2) gromadzenie popiołu w dotychczasowych pojemnikach na odpady zmieszane - dotyczy tylko osób, które nie zadeklarowały segregacji odpadów.

Jednocześnie apelujemy, by w pojemnikach przydomowych nie gromadzić  gorącego, palącego się popiołu. Niewystudzony popiół może zagrażać bezpieczeństwu pracowników obsługujących śmieciarki, może dojść do poparzeń, a nawet do pożaru pojazdu, ponadto gorący popiół powoduje pękanie worków oraz uszkadza pojemniki.              

Przypominamy, że zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami i ma  wpływ na wysokość poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, które gmina musi osiągnąć.

Prosimy, żeby jak najwięcej osób gromadziło  popiół w workach  przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, ponieważ ma to wpływ na osiągane  poziomy recyklingu, natomiast popiół zebrany w pojemnikach w sposób nieselektywny, podwyższa tylko masę odpadów zmieszanych, których powinno być coraz mniej.

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń