Aktualności


Burmistrz Miasta Skoczowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert gminy Skoczów na rok 2018
14 grudnia 2017

Burmistrz Miasta Skoczowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Skoczów, realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2018. Zgłoszenia w formie wypełnionych i podpisanych formularzy należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie (Rynek 1, 43-430 Skoczów), w terminie do 22 grudnia 2017 r. (piątek) do godz. 14:30.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.skoczow.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” > katalog „Dotacje” > „Rok 2018” > „Pożytek publiczny” > „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2018 rok”.

W przypadku ewentualnych pytań, proszę o bezpośredni kontakt z pracownikiem Wydziału Funduszy Europejskich odpowiedzialnym za całość spraw związanych z organizacjami pozarządowymi: Agatą Tomicą (tel. 33/8533854 wew. 141, pn.-pt. w godz. 7:30-14:30, e -mail: agata.tomica@um.skoczow.pl).

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń