Aktualności


Laury Cieszynianek wręczone!
13 listopada 2017

11 listopada br. tradycyjnie na Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej po raz dwudziesty wręczono Laury Srebrnej Cieszynianki. W ten sposób nagrodzono osoby w szczególny sposób zasłużone dla gmin, które pracują na rzecz kultury, sztuki i sportu oraz promują region – Śląsk Cieszyński.

W tym roku do gminy Skoczów powędrowały aż dwie statuetki. Srebrną Cieszyniankę otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Skoczowa Mirosława Sitko oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa Rajmunda Dedio Czesław Kanafek z Bładnic Dolnych. Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał ks. Andrzej Czyż, a nagrodę wręczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król oraz Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, burmistrz Cieszyna Ryszard Macura – statuetkę w imieniu nieobecnego na gali laureata odebrał jego syn Bogusław Czyż.

Czesław Kanafek mieszka w Bładnicach, gdzie prowadzi swoją pracownię, w której wytwarza repliki historycznych armat i broni czarnoprochowej. Bierze czynny udział w życiu społecznym gminy Skoczów. Od zawsze interesuje się historią, a w szczególności zabytkową bronią palną. Udało mu się sprawić, by pasja, którą rozwijał już od wczesnej młodości, stała się jego źródłem utrzymania. Wyuczony zawód ślusarza znacznie ułatwia mu pracę nad budową replik dawnej broni, a jego armaty, z których można strzelać, są ozdobą każdej większej brackiej uroczystości.

Ksiądz Andrzej Czyż, emerytowany proboszcz skoczowskiej parafii ewangelickiej św. Trójcy,chętnie angażuje się w sprawy kościelne, społeczne i ekumeniczne. Jest wrażliwy i otwarty na ludzi, od zawsze chętnie niesie wszelką pomoc – zarówno duchową, jak i materialną. To uzdolniony kaznodzieja, uznany i doceniany przez zwierzchników Kościoła. Przez 10 lat pełnił funkcję konseniora, a przez 35 lat – opiekuna chóru kościelnego „Gloria”. Był członkiem Synodu Kościoła w RP przez dwie kadencje, przewodniczącym Fundacji im. Marcina Lutra w Diecezji Cieszyńskiej, wiceprezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, przewodniczącym Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Diecezji Cieszyńskiej. Ponadto pełnił funkcję Diecezjalnego Opiekuna Młodzieży, należał do Rady Opiekuńczej Diakonatu i był jednym z założycieli Stowarzyszenia „Musica Sacra”. W okresie stanu wojennego na szeroką skalę rozwinął działalność diakonijną parafii, współtworzył aptekę leków z zagranicznych darów. Pomocą objął wszystkich potrzebujących, niezależnie od wyznania. Odwiedził – i czyni to nadal, pomimo zaawansowanego wieku – niezliczoną ilość chorych i mających problemy w domach i szpitalach. Można nie raz zobaczyć go zmierzającego na rowerze do ludzi potrzebujących wsparcia duchowego.

Tę szczególną uroczystość w Teatrze im. Adama Mickiewicza uświetniły piękne występy: Chóru Echo z Zebrzydowic (dyrygent Jadwiga Sikora), Orkiestry Kameralnej ARTIS z Goleszowa pod batutą Jean-Claude’a Hauptmanna, a także Estrady Regionalnej „Równica” pod kierownictwem Renaty Ciszewskiej.

W 2017 r. Laurem Srebrnej Cieszynianki wyróżniono następujące osoby:

Brenna – Krystyna Żyłka
Chybie – Bronisław Zieliński
Cieszyn – Marian Dembiniok
Dębowiec – Karol Hałgas
Goleszów – Jean Claude Hauptmann
Jaworze – Ryszard Klima
Hażlach – Jan Rudol
Istebna – Paweł Jałowiczor
Skoczów – Czesław Kanafek z Bładnic Dolnych
Strumień – Łucja i Piotr Czakonowie
Ustroń – Michał Bożek
Wisła – Danuta Szczypka
Zebrzydowice – Maria Roskosz
Powiat Cieszyński – Krystyna Stefańska-Gnida

Gratulujemy!

 

Fot. Bartłomiej Kukucz/OX

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń