Aktualności


Debata nad strategią oświaty w gminie Skoczów
15 listopada 2017

Gmina Skoczów, jako jedna z 9 spośród 2478 gmin w Polsce, przystąpiła do realizacji pilotażowego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Projekt jest realizowany przez placówkę prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej tj. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W trakcie realizacji projektu 27 września br. zostało zorganizowane spotkanie dialogowe z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół gminy Skoczów.

Z pierwszego spotkania dialogowego oraz zebranych informacji – pochodzących m.in. z ponad 500 ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów – został opracowany projekt procesowego wsparcia gminnych placówek oświatowych. Wytypowane zostały obszary najczęściej wymieniane przez respondentów. Uczestnikom debaty zorganizowanej 8 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie, postawione zostały pytania:

1. W jaki sposób proponujesz podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś skorzystać z doświadczeń innych?

2. Jakiego rodzaju wsparcia oczekujesz jako nauczyciel/rodzic od przedszkola/szkoły w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych?

3. Jakie cechy, dodatkowe umiejętności powinien, Twoim zdaniem, posiadać nauczyciel XXI wieku?

4. W jaki sposób, Twoim zdaniem, uczniowie mogą wpływać na formy, sposoby i metody organizacji zajęć?

5. Co, Twoim zdaniem, jako nauczyciela/rodzica sprzyja budowaniu dobrej atmosfery w przedszkolu/szkole?

Nad pytaniami pochylili się rodzice, nauczyciele, dyrektorzy naszych gminnych placówek oświatowych wraz z grupą uczniów reprezentujących samorządy uczniowskie oraz skoczowscy radni.

Zebrane odpowiedzi przyczynią się do opracowania dokumentu strategicznego przyczyniającego się do rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów – niezbędnych na rynku pracy.

 

Dyrektor MZO Krzysztof Kusiński/ BPI

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń