Aktualności


Spotkania i szkolenia w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
10 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej:

 

 · 16 listopada 2017 r. (czwartek) – Spotkanie „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich” – godzina 10.00-13.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II p.).

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:

- Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń , oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;

- Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;

- Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;

- Realizacja prac badawczo-rozwojowych – Bony na innowacje, działanie 1.2 RPO WSL;

- Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach – informacje o działaniach Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Bielska Kraina z obszaru subregionu południowego.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/289-spotkanie-msp-2017.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

· 23 listopada 2017 r. (czwartek) – Szkolenie „Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z uwzględnieniem zmian w Wytycznych z zakresu kwalifikowalności wydatków” - godzina 09.00-15.00. Szkolenie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego – ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II p.).

Tematyka szkolenia służy wsparciu osób realizujących projekty współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie:

- Koszty kwalifikowane z uwzględnieniem zmian wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.;

- Zamówienia udzielane w ramach projektów (omówienie rozeznania rynku i zasady konkurencyjności);

- Obowiązki informacyjno-promocyjne;

- Ochrona danych osobowych;

- Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji;

- Kontrola i audyt.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/292-realizacja-efs

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

· Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach – Pl. Jana Pawła II 1 (sala 305) w dniu 21 listopada 2017 r., w godzinach 11:00 - 15:00.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Zainteresowane osoby będą mogły pozyskać informacje na temat m.in.:

- Jak pozyskać środki unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

- Gdzie szukać informacji o szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i kompetencje;

- Jak pozyskać środki na rozwój prowadzonej działalności (informacje o dotacjach i wsparciu dla przedsiębiorstw z zakresu: wdrażania innowacji, prac badawczo-rozwojowych, szkoleń, wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych itd.).

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń