Aktualności


X Powiatowo-Gminne Dożynki Ekumeniczne w Skoczowie
10 września 2017
                W niedzielę, 10 września 2017 r., odbyły się 10. Powiatowo-Gminne Dożynki Ekumeniczne w Skoczowie. Wbrew różnym prognozom pogody, był to słoneczny i piękny dzień. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 uroczystą mszą dożynkową w kościele rzymskokatolickim pw. śś. Ap. Piotra i Pawła. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz i wierni różnych kościołów.
                Następnie około 12.30 z placu Stary Targ wyruszył tradycyjny korowód dożynkowy, składający się z niezwykle barwnie i ciekawie przystrojonych bryczek, traktorów i innych, ciekawych pojazdów. Przejechał ulicami miasta: Objazdową, Mickiewicza, Targową i Ustrońską, mijając zaciekawionych obserwatorów. Orszak rozpoczęli gazdowie Dożynek – Urszula i Maciej Bieńkowie z Ochab. Tuż za nimi jechał burmistrz Mirosław Sitko z żoną, a następnie – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Janusz Król, wraz z Sekretarzem Stanu, Wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisławem Szwedem. W kolejnych bryczkach znajdowali się: zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki z żoną, sekretarz Beata Macura i inni przedstawiciele lokalnych władz, gmin i sołectw.
                Konferansjerkę dożynkową świetnie poprowadziły Aneta Legierska i Dorota Kochman. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się na skoczowskim rynku o 13.30. Proboszczowie lokalnych parafii, Adam Podżorski z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy oraz Witold Grzomba z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła pobłogosławili chleb oraz odmówili modlitwę. W dalszej części wydarzenia mieszkańcy Skoczowa mogli obejrzeć występy kilku zespołów regionalnych. Zespół Regionalny Strumień zaprezentował specjalny obrzęd dożynkowy, w którym udział wzięli burmistrz Skoczowa, Starosta Powiatu Cieszyńskiego oraz Gospodarze Dożynek.
                Gospodarze wygłosili przemówienie, które opracowała Józefa Greń, kierownik Zespołu Regionalnego „Strumień”:
                Gazda: Roztomili mieszkańcy naszego przepieknego powiatu cieszyńskiego. Zocno goście z bliska i daleka. Piyknie Was witom na X Ekumenicznych Dożynkach Gminno-Powiatowych w Skoczowie. Łod downa mi sie podobało, by chocioż roz w życiu zagazdować na dożynkach i anich sie nie spozdoł, że moji marzyni latoś sie mi spełni. Przi tej spusobności chcym podziynkować tym wszystkim, co przikłodajóm swoji dłónie do ciynżkij, nie zawsze godziwie zapłacónej roboty na roli, kiero kóńczy sie żniwami. Pogoda latosi nie była za łaskawo dlo rolnika. Po bezśnieżnej zimie prziszła zimno i mokro wiosna, a latem tyż lało i prało gradym. Jednakowoż udało sie nóm wszystko szczynśliwie poskludzać do gumiyn, a teroz niech już młynorze i piekorze przerobiajóm rolniczy trud na dorodne, wóniające Cieszyńskóm Ziymiom, smakowite chlebiczki i niechby ich przez cały rok nie chybiło na żodnym stole.
                Gaździno: A jo Wóm powiym, że móm tuplowany hónor być gaździnóm tu na tych dożynkach, bo se mogym porzóndzić, jak mało kiedy, a do tego móm przi sobie takigo szykownego gazde. Tak Wóm prawiym gaździnki, spumogejcie swojich chłopów nie jyny swojimi robotnymi dłóniami, ale też móndróm radóm i dobrym słowym. To sie Wóm łopłaci, bo może załowocować tym, że za rok kierosi z Was stanie tu na tym hónorowym miyjscu i bydzie łodbiyrać dożynkowy wiyniec.
                Gazda: Muszym powiedzieć, że Gaździnce też ni ma gany i razym zadbómy ło to, by latosi dożynki sie nóm łudały i na pewno bydziecie jich dłógo spóminać!… A też ty chleby z latosi mónki, na kieróm doś godnie rónk musiało robić, już nie kosami, burdakym, cepami…, bo łod tego mómy dzisio nowoczesne kómbajny i inksze maszyny żniwne, chcym przekozać naszymu panu staroście powiatu Januszowi Królowi i burmistrzowi Skoczowa Mirosławowi Sitko, i pieknie pytom, by go zowdy dzielini sprawiedliwie, a na Urzyndach gazdowali tak, by ani chleba, ani inkszych spólnych dobroci, kónska kruszynki sie nie zmarnowało.
                Tuż po obrzędzie dożynkowym zaśpiewał Regionalny Zespół Śpiewaczy Małokończanie oraz Zespół Regionalny Nadolzianie. Jednym z ważniejszych punktów programu było podpisanie porozumienia o współpracy przez burmistrza gminy Skoczów z burmistrzem Obwodu Miejskiego Miasta Ostrawy (Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz), Petrą Bernfeldową.
                Wśród osobistości, które przybyły na X Powiatowo-Gminne Dożynki Ekumeniczne w Skoczowie znaleźli się: Sekretarz Stanu, Wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Poseł na Sejm RP Mirosław Suchoń, Senator Tadeusz Kopeć, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Starostwa Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Zastępca Starosty Cieszyńskiego Maria Cieślar, Gazdowie Dożynek Urszula i Maciej Bieńkowie, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, Radni Powiatu Cieszyńskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dedio, Radni Rady Miejskiej, Sekretarz Miasta Skoczów i Radna Powiatu Cieszyńskiego Beata Macura, Burmistrz Obwodu Miejskiego Miasta Ostrawy Petra Bernfeldowa, Sekretarz Urzędu Miasta Ostrawy Leona Vacerova, Starosta Gminy Hrádek Robert Borski, Starosta Gminy Čierne – Pavel Gomola, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Cieszyńskiego, Proboszcz z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła Witold Grzomba, Proboszcz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy Adam Podżorski oraz Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.
                Bogaty program artystyczny wypełniły świetne koncerty różnych grup muzycznych, trwające aż do późnego wieczora. Najpierw skoczowianie mieli możliwość bawić się przy coverach hitów z lat 70.-90. XX wieku w stylu pin-up, zaprezentowanych przez zespół Grająca Szafa. Później zaprezentował się i zabawiał publiczność zespół Holeviaters, którego muzyka to żywiołowe połączenie melodii z pogranicza retro, swingu, jazzu i folku. Po nich zagrała cieszyńska kapela Bartnicky, której popowa twórczość z elementami rocka przedstawia nowoczesne spojrzenie na folk. Gwiazdą wieczoru była legendarna Grupa Vox, prezentująca muzykę rozrywkową – ballady, pieśni gospel, utwory popowe, standardy jazzowe i wiele innych. Ostatnim punktem programu był bardzo ciekawy pokaz sztuk walki, przedstawiony przez członków skoczowskiego klubu Aikido Aikikai. Ludzkie zgromadzeni na Rynku bawili się świetnie na tegorocznych dożynkach.
                Organizatorami tegorocznych dożynek był Urząd Miejski w Skoczowie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Sołectwa gminy Skoczów, Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie, Parafia Rzymskokatolicka śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Skoczowie.
 
Zapraszamy do fotogalerii: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4!
Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń