Aktualności


Będzie modernizacja oświetlenia
13 lipca 2017

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Skoczów

W czerwcu Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą listę ocenionych projektów w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16 dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Południowego.

W ramach tego konkursu projekt złożony przez gminę Skoczów pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skoczów” został wybrany do dofinansowania. W projekcie założono wymianę starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych. W miejsce tych opraw zamontowane będą energooszczędne oprawy uliczne typu LED. Ponadto w ramach modernizacji zostanie zainstalowany system sterowania oświetleniem, który umożliwi zarządzanie wymienionymi oprawami oświetlenia ulicznego, monitoring ich pracy oraz generowanie raportów. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu oszczędność zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie emisji do atmosfery. Istniejące oprawy są w większości wyeksploatowane i nie spełniają wymogów technicznych i jakościowych odpowiadających obecnie obowiązującym normom. Inwestycja obejmuje wymianę 1486 szt. opraw. Zastosowanie systemu sterowania oświetleniem pozwoli uniknąć nadmiernego oświetlenia, poprzez redukcję strumienia świetlnego w wybranych obszarach miasta oraz odcinkach dróg lub redukcję mocy pojedynczych lamp.

 

Projekt oczekuje na wezwanie do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Całkowita wartość projektu: 5 778 601,66 zł

Dofinansowanie:4 295 084,86 zł

Wkład własny: 1 483 516,80 zł

Pozostałe aktualności

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


  • 22.05.2018

    Wystawa prac uczestników zajęć twórczych MCK „Integrator”

    Więcej informacji Przejdź dalej
  • 11.11.2018

    Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

    Więcej informacji Przejdź dalej