Kalendarz


Wybierz miesiąc:
 
Historia wokół nas – pisarka Zofia Kossak
Data: 23 października 2019 godz. 15:00
Opis:

Zapraszamy mieszkańców obszaru Zawiśle i Bajerki na kolejne spotkanie seniorów, które odbędzie się w środę 23 października 2019 r., o godz. 15.00, w siedzibie Rady Osiedla „Za Wisłą” przy ul. Słonecznej 16 w Skoczowie.

Tym razem pod hasłem Historia wokół nas, zostanie przybliżona osoba pisarki Zofii Kossak – Szatkowskiej i jej rodziny.

Gościem spotkania będzie Pani Diana Pieczonka – Giec, Kierownik Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców ulic: Góreckiej, Słonecznej, Bocznej, Osiedlowej, Zawiśle, Krętej, Sportowej, Budowlanych, Kukucza, Południowej, Zabawa, Bajerki, Kamieniec oraz Bielskiej (południowa strona ulicy).

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać, kontaktując się z pracownikami zespołu projektowego w OPS Skoczów pod numerem 33 853 34 52 wew. 8

Program na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawiśle i Bajerki”, realizowany przez Gminę Skoczów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.1Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Południowy.

 
Pozostałe wydarzenia

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń