Dotacje 2007


WYNIKI KONKURSU

Burmistrz Miasta Skoczowa rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w roku 2007. Wykaz oferentów, którym przyznano dotację w zakresie:

I. Kultury i Sztuki :

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

 • Organizowanie wystaw– 21.000,00 zł . Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrze?cijańskiej „MUSICA SACRA” w Skoczowie
 • XII Mi?dzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” – 15.000,00 zł
 • III Ekumeniczny Koncert Kameralny„Musica Sacra” z okazji Dnia Papieskiego-2.000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Skoczowa

 • Kalendarz Miłośników Skoczowa 2008’ – 4.000,00 zł
 • XII Konkurs historyczny „Czy Znasz Swoje Miasto - Gminę” – 600,00 zł
 • Wydanie publikacji pn:„Kronika Skoczowska” nr 21 – 1.100,00 zł
 • Wydanie publikacji pt.: „Monografia Wsi Ochaby”- 1.500,00 zł
 • Archiwizacja i powszechne udostępnienie w formie elektronicznej starych fotografii Skoczowa z lat 1870 – 1950 ( część I) – 1.050,00 zł. Szkolne Forum Inicjatyw „OG?LNIAK”w Skoczowie

·Międzyszkolny Dzień Europejski – 1.000,00 zł.

II. Kultury Fizycznej i Sportu :

Klub Sportowy „BESKID” Skoczów

·Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej – 10.000,00 zł

 • Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych w sekcji gry w szachy – 4.500,00 zł
 • Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych sekcji piłki nożnej – 65.000,00 zł
 • Mi?dzynarodowy Turniej Piłkarski Juniorów Starszych i Młodszych w Neuhütten – 2.000,00 zł
 • Turniej Szachowy o Puchar „Trytonowego Grodu” w Skoczowie – 2.000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „POGÓRZE” w Pog?rzu

 • Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej – 28.500,00 zł
 • Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki – 7.000,00 zł
 • Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa klasycznego – 3.500,00 zł
 • Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa stołowego – 3.000,00 zł
 • XIX Cross Świętojańskiim. Jana Marka – 8.000,00 zł
 • VII Powiatowe Mistrzostwa LZS w Biegach Przełajowych Dzieci i Młodzieży” – 800,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy„SPORTOWA JEDYNKA” w Skoczowie

 • „Gry zespołowe – siatkówka” – 1.000,00 zł
 • Tenis stołowy „Sport dla wszystkich”– 5.000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy – „BŁĘKITNI” w Pierśćcu

 • Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej – 16.000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy – „OCHABY 96’

 • Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego – 17.000,00 zł.

Skoczowskie Towarzystwo Sportowe

 • Turniej Siatkówki Na Trawie– 800,00 zł.

Szkolne Forum Inicjatyw „OGÓLNIAK” w Skoczowie

 • Otwarte Mistrzostwa Liceum w Narciarstwie Alpejskim – 600,00 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno – Oświatowego Oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS” w Skoczowie

·VIII Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w Siatkówce Plażowej SzkółPodstawowych, Gimnazjalnych, Ponad gimnazjalnych z udziałem drużyn z Czechi Słowacji - 1.000,00 zł

 • VII Mikołajkowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych–500,00 zł
 • VII Mi?dzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt Szkół Ponad gimnazjalnych–600,00 zł
 • VIII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej połączone z festynem sportowo - rekreacyjnym – 1.150,00 zł,
 • V Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Gimnazjalnych – 500,00 zł.

III. Turystyki :

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „BESKID ŚLĄSKI ”

w Cieszynie

 • „Zdobywaj Góry, Zdobywaj GOT”– 4.000,00 zł
 • 31 Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów– 700,00 zł.

Szkolne Forum Inicjatyw „OGÓLNIAK” w Skoczowie

 • „Budujemy mosty”– 1.000,00 zł.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno – O?wiatowego Oraz Sportowego Dzieci i Młodzieży „WRZOS” w Skoczowie

·Rajd Turystyczno –Krajobrazowy „Orłowa 2007’ – 500,00 zł.

IV. Ochrony i promocji zdrowia :

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie

 • „Twoje zdrowie w twoich rękach” – 1.000,00 zł.

V. Aktywizacji mieszkańców gminy pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa „MAŁA OJCZYZNA” w Skoczowie

·„GMINNE CENTRUM INFORMACJI ” Poradnictwo dla osób bezrobotnych – warsztaty dla młodzieży” – 7.000,00 zł.

VI. Profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych :

Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „JONASZ”

 • Organizowanie szkoleń, spotkań terapeutycznych – 14.000,00 zł.

VII. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych :

Stowarzyszenie Sprawni Inaczej „TĘCZA” w Skoczowie

·V Zawody w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych Gminy Skoczów- 800,00 zł

·V Rowerowe Zloty „TĘCZY” – 500,00 zł.

Stowarzyszenie „ŻYJ GODNIE” w Skoczowie

·„Ruch to zdrowie”- integracyjne rowerowe zloty – 500,00 zł.

VIII. Ochrony środowiska :

Szkolne Forum Inicjatyw „OGÓLNIAK” w Skoczowie

·Szlakiem pomników przyrody w Skoczowie – 1.500,00 zł.

IX. Oświaty i wychowania :

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,

Koło w Cieszynie :

·Dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych z Gminy Skoczów na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie

– 14.000,00 zł.

 

Halina Raszyk

Wydział Organizacyjny

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń