Józef Hutyra 2016


Józef  Hutyra – Zasłużony 2016 Józef Hutyra

W działalność społeczną na rzecz sołectwa zaangażował się w latach osiemdziesiątych, kiedy to został członkiem zarządu spółki związanej z budową gazociągu w sołectwie i zajął się prowadzeniem spraw finansowych inwestycji. Podobną funkcję powierzono mu później przy budowie gazociągu, gdzie dodatkowo zajmował się także zaopatrzeniem. Przez wiele lat zajmował się prowadzeniem spraw finansowych LKS Pogórze oraz OSP w Pogórzu. Z okazji 75-lecia istnienia OSP ufundował sztandar. Będąc członkiem rady sołeckiej, zajmował się m.in. tematem utrzymania czystości na terenie sołectwa. W latach 1992-2011 brał czynny udział w pracach przy budowie kościoła. 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń