Helena Szlauer 2016


Helena  Szlauer – Zasłużona 2016 Helena Szlauer

Działalność społeczną rozpoczęła, zostając skarbnikiem Koła Gospodyń Wiejskich w Ochabach. Swoją postawą i zaangażowaniem zdobyła zaufanie wszystkich pań i przez 16 lat sprawowała funkcję przewodniczącej Koła. Będąc przewodniczącą, dla każdego potrafiła znaleźć czas, z chęcią służyła pomocą i dobrymi radami. W czasie swojej kadencji zorganizowała wiele wycieczek dla mieszkańców wsi, a także kursy gotowania, pieczenia i szycia. Była również mocno zaangażowana w sprawy związane z budową wodociągu na terenie wsi – pełniąc funkcję skarbnika w komitecie wodociągowym, pomogła w sprawnym i szybkim ukończeniu i rozliczeniu inwestycji. Działała również na rzecz Ochab jako członek rady sołeckiej. Często stawiana jest za wzór dla dziewcząt i kobiet.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń