Alojzy Grzybek 2016


Alojzy Grzybek – Zasłużony 2016 Alojzy Grzybek

Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczycach. Służąc, podejmował działania na rzecz rozwoju jednostki i aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. Bezinteresownie angażował się w budowę i modernizację obiektów OSP i szkoły podstawowej. Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Skoczów i powiatu cieszyńskiego. Za swoją pracę w szeregach OSP został odznaczony m.in. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, w 2009 roku wyróżniony został także Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Społecznik, cieszący się wielkim autorytetem wśród lokalnej społeczności.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 14.12.2018

  „Emanuel Grim – portret poety” – prelekcja Haliny Szotek

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 26.12.2018

  Skoczowskie Kolędowanie

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 28.12.2018

  PIĘKNO NASZEJ POLSKI W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – FINISAŻ fotograficznej wystawy ...

  Więcej informacji Przejdź dalej