Wiktor Dybilas 2016


Wiktor  Dybilas – Zasłużony 2016

Jeden z najbardziej aktywnie działających na rzecz sołectwa mieszkaniec Harbutowic. W latach młodzieńczych założył i został przewodniczącym Koła „Wici”, był także organizatorem Amatorskiego Koła Teatralnego. Przyczynił się do powstania Domu Rolnika, będąc przewodniczącym komitetu budowy. Był także członkiem zarządu komitetu budowy wodociągu, kanalizacji i gazyfikacji wsi. Przez długie lata przewodniczył radzie sołeckiej w Harbutowicach. Wspierał finansowo przedszkole publiczne, Koło Gospodyń Wiejskich oraz organizację imprez sołeckich. Jego zaangażowanie i starania przyczyniły się do rozbudowy infrastruktury technicznej wsi Harbutowice. Był człowiekiem serdecznym i życzliwym, który nigdy nie odmawiał nikomu pomocy.

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń