Konsultacji społeczne w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych


 

WM.6840.1.2016

                             Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

               Na podstawie § 4 uchwały Nr XLV/555/2010 r. Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skoczów oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji informuję, że w dniach 09.06.2016 – 15.06.2016 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat  i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.

            Treść projektu Uchwały Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych oraz formularz konsultacyjny będą dostępne w okresie trwania konsultacji na stronach Urzędu Miejskiego w Skoczowie (www.skoczow.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie w pokoju nr 20. 

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń