Stowarzyszenia i Fundacje


Komitet Mieszkańców w sprawie doprowadzenia do nabycia własności lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach przy ul.Osiedlowej nr 10, 12 i 24
 ul. Osiedlowa 12/4, 43-430 Skoczów
Kółko Rolnicze w Ochabach
 ul. Dębowiecka 26, 43-430 Ochaby Małe, Skoczów
 tel.: (+48) 33 853 34 57
Młodzieżowe Stowarzyszenie Promocji Wiślicy
 Wiślica 170, 43-430 Skoczów
Skoczowski Uniwersytet III Wieku
 ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 784 876 447, (+48) 666 324 311
Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „JONASZ” w Skoczowie
 ul. Rynek 19, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 669 909 336, (+48) 889 889 387
Skoczowskie Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „TRYUMF”
 ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 479 10 40
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych
 ul. Mickiewicza 3, 43-430 Skoczów
 tel.: 604 915 655
Skoczowskie Towarzystwo Kupiecko-Gospodarcze
 ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 33 853 53 57, (+48) 507 122 711
Społeczny Komitet Obrony Niepublicznego Ośrodka Zdrowia „NA KAPLICÓWCE”
 ul. G. Morcinka 15/16, 43-430 Skoczów
Stowarzyszenie "LOKALNI"
 ul. Ciężarowa 9, 43-430 Skoczów
 tel.: (+48) 604 208 245

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń