Ogłoszenia


15 marca 2017
Deratyzacja: 1-30 kwietnia 2017

Zgodnie z § 14 uchwały nr XIX/208/2016 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoczów, Burmistrz Skoczowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie wiosennym – od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.

Pamiętajmy, że:

 1. Akcja deratyzacji polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach.
 2. Przed wyłożeniem trutki właściciele zobowiązani są do całkowitego oczyszczenia z odpadów miejsc, gdzie pojawiają się szczury, np: podwórzy, strychów, piwnic, szop, zabudowań gospodarczych, śmietników itp. – celem pozbawienia gryzoni pożywienia.
 3. Trutki gryzoniobójcze dostępne są handlu, należy je nabyć we własnym zakresie.
 4. Trutkę należy wyłożyć zgodnie z pouczeniem na opakowaniu, w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w magazynach, ustępach, budynkach gospodarczych.
  Należy zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt przed dostępem szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
  Trutkę należy pozostawić w miejscu wyłożenia do dnia 30 kwietnia 2017 r. i systematycznie uzupełniać w miarę spożywania przez gryzonie.
 5. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenie „UWAGA – TRUCIZNA”. Wyłożona trutka winna być w skuteczny sposób zabezpieczona zwłaszcza przed dostępem dzieci. Zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć dostęp ptactwa do trucizny.
 6. W czasie wyłożenia trutki codziennie zbierać padłe szczury. Padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta należy spalić, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami.
 7. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani w dniu 30 kwietnia 2017 roku zebrać resztki trucizny oraz padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta, które należy spalić.
 8. W przypadku zatrucia wyłożoną trucizną człowieka dorosłego lub dziecka należy bezzwłocznie wezwać lekarza do chorego. Lekarza należy także wezwać w przypadku uzasadnionego podejrzenia spożycia trutki przez człowieka.

WGKiŚ

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń