Ogłoszenia


14 czerwca 2017
Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA

OGŁOSZENIE

Burmistrz Skoczowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA

- nr rejestracyjny: SCI 34044,

- rok produkcji: 2010,

- silnik: benzynowy,

- pojemność silnika: 1598 cm3

- rodzaj nadwozia: sedan

- kolor nadwozia: srebrny metalik

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, Rynek 1, 43-430 Skoczów, w sali ślubów (I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego będącego mieniem Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz wpłacenie wadium w wysokości 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 27 czerwca 2017 roku na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Skoczowie, nr 21 8126 0007 0000 2381 2000 0010 z dopiskiem „wadium przetargowe na zakup samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA” lub w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1,43-430 Skoczów, pokój nr 2.

Oferentom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się wadium w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Samochód można oglądać w dni robocze w terminie  od 19 czerwca 2017 r. od godziny 8:00 do godz. 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (nr tel. 338533854 wew. 133 lub 138),  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (parking za Ratuszem).

            Cena wywoławcza  18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i zero groszy).

 

Burmistrz

Mirosław Sitko

Pliki do pobrania:

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń