Ogłoszenia


7 czerwca 2017
Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielolokalowym nr 14 przy ul. Osiedlowej  w Skoczowie. Budynek znajduje się na działce nr 992, obręb 2 w Skoczowie, o pow. 0,3764 ha, zapisanej w KW BB1C/00065213/7. Powierzchnia łączna lokalu mieszkalnego wynosi 43,50 m². Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział w prawie własności nieruchomości wspólnej (dz. nr 992, obręb 2 w Skoczowie).

Szacunkowa wartość powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę 123 061,00

Zarządzenie w załączniku

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń


 • 14.01.2019

  Wystawa fotograficzna – PTTK-owskie podróże małe i duże

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 18.01.2019

  Służba zdrowia w czasie konfliktu z Czechami w styczniu 1919 r.

  Więcej informacji Przejdź dalej
 • 19.01.2019

  Koncert laureatów Świątecznego Przeglądu Wokalnego Gminy Skoczów

  Więcej informacji Przejdź dalej