Ogłoszenia


1 czerwca 2017
Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Miasta Skoczowa

ogłasza, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, następującą nieruchomość:

Lokal mieszkalny nr 29 w budynku wielolokalowym nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich w Skoczowie. Budynek znajduje się na działce nr 444, obręb 1 w Skoczowie, zapisanej w KW BB1C/00045696/0 o pow. 0,1158 ha. Powierzchnia łączna lokalu mieszkalnego wynosi 50,2 m². Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz współwłasności części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wraz z lokalem jest zbywany udział 364/10 000 części prawa własności nieruchomości wspólnej (dz. nr 444, obręb 1 w Skoczowie).

Szacunkowa wartość powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę 123 500,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych, nabywcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% wartości nieruchomości i w związku z tym cena sprzedaży wyniesie 61 750,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Zarządzenie w załączniku

Urząd w skrócie

Kontakt
Grafika przedstawiająca komputer
Załatw sprawę
Uchwały Rady
Grafika przedstawiająca trzy kosze na śmieci.
Odpady komunalne
Mapa Miasta

Kalendarz Wydarzeń